logo_projekt

Osveščanje, usposabljanje in ukrepanje
za invazivne tujerodne vrste v gozdu

Spletni portal Invazivke

Javni podatki Naročanje Seznam tujerodnih vrst Strokovnjaki Statistika najdb    Prijava Registracija

Citiranje podatkov

Podatke citiramo na naslednji način:

ZGS, MOL, stare marija, Anonimen, Kutnar Lado, Ogris Nikica, Arzenšek Bojan, Veenvliet Paul, Thuja2, KP Kolpa, park Kozjanski, Andreja Slameršek, Razen Nina, de Groot Maarten, Valentin Schein, Kus Veenvliet Jana, Zdravko Žagavec, Tomaž Bukovnik, Mitja Grunt, Nejka Pagon (študenti BC Naklo); mentorica: Sonja Rozman, ZRSVN, OE Kranj, Kermavnar Janez, nt Naravovarstveniki, Marinšek Aleksander , Nejc Jogan, Šneberger Boštjan, Zidar Simon, Jana Kus Veenvliet, Küzmič Filip, Dolenc Ana, Rozman Sonja, Nika Kogovšek, Pavlin Marko, Poje Maruša, Frlic Kaja, Jogan Polak Lara, Kaja Vukotić, Nekrep Igor, Petkovšek Matej, Gabršček, Kravanja, Groznik Eva, Tanja Menegalija, Nina Šajna, Mirjana Šipek, Kolšek Marija, Brglez Ana, Andraž Čarni, Aljaž Jakob, Laganis Jana, Petras Sackl, Novak, Behrič, Dovč, Nataša Fujs, Gabršček, Likozar, Kravanja, Lenari David, Behri Sanja, Eler Klemen, Behrič, Novak, Malovrh Judita, ŠN, SP, Igor Dakskobler, Jurman Erik, Matej Kravanja, ZGS, Andraž Mladinov, ZGS, Šparl Luka, Zagorac Nenad, Štembergar Zupan Andrej, Kalan Gregor, Behrič, Gabršček, Novak, Aleksander Marinšek in Lado Kutnar, BOGOVIČ Mojca, Šubic Jaka, Sara Cernich in Ivan Radetic, Aleksander Marinšek, Mežan Ana, Arh Nusa, jogan nejc, Igor Suvajčević, Barbara Zakšek, ŠN, SB, LL, SB, LL, Oš Brezovica pri Ljubljani ROD, Jelen Nataša, Boštjan Šneberger, ZGS, Krajinski park Ljubljansko barje, katedra za ekologijo fnum2, Strniša Andrej, Kravanja, Potisl Zorica, Jernej Jazbec, ZGS, Kostanjevec Marko, ZRSVN, Brumec Aleksander, Peternel Anja, Podletnik Mojca, Javoršek Laura, odar lucija, Novak, Bolta Sakaberne Barbara Bolta, Petra Gabrovšek, Klara Kopač, Kaja Vereš, Pirc Sara, Cajnko Domen, Šipek Mirjana, Mojca Bogovič, ZGS, Simona Strgulc Krajšek, POTISK ZORICA, Hauptman Tine, Gabršček, Kravanja, Primož Dovč, tablica LVG, Makovec Grega, OŠ Ob Rinži naravoslovci, Vrčkovnik Maja, Gabršček, Likozar, Kravanja, cadez peter, Kraševec Rudi, Papler Lampe Vida, Marijan Denša, ZGS, Lavtar Pogačnik Katarina, zagar gasper, Hrovat Matija, BELEC ZORAN, Vida Papler-Lampe, ZGS, Behrič, Dovč, Novak, Gradišnik Mirt Marjeta, Prešeren Ana, Vehovec Matic, Janević Dejan, Marenčič Andrej, Samo Šturm, Nikoli ne počivajo, Hanc Živa, Kosem Janja, Dovč, Behrič, Janci Janci, Resman Simon, Ložar Luka, Golob Alea, Ambrozic Blaz, Sanja Behrič, Goršin Anton, Stojkovski Domen , Plimon Peter, Sameja Marko, Špiler Nuša, Bogdan Bartol, ZGS, Andrej Držaj, ZGS, Belak Danilo, Zalokar Klemen, Sebela Monja, Češek Lidija, Menegalija, Pintar, Dovč, Novak, Behrič, Piškur Barbara, Potočnik Mirko, SB, SP, lukanc janja, Denša Marijan, Vozny Lina , ŠN, SB, PD, Mihelič Anže, Toškan Tina, Jan Gregor, ŠN, SB, SP, Fajdiga Bojana, Verlič Andrej, Sara Cernich, SP, SB, ŠN, Germ in sod., 2017, DRŽAJ Andrej, Koležnik Janko, Pivk Irma, zakonjšek vesna, Puhek Aljaž, Vintar Manica, Kovačič Marko, Babi Veronika, Žveplan Ajda, Černe Aljaž, Japonski Dresnik Japonski Dresnik, Češarek Gregor, Behrič, Dovč, Petras Sackl, Novak, Šubic Marko, Lavrač Irena, ŠN, Skale Boris, Vernik Martin, Vulović Miroslav, sodnik vesna, Špela Novak, Ujemite naravo!, Aljaž Jakob, PoLJUBA, Papež Kristanc Andreja, Sušnik Uroš, Lendvai Simon, Hosta Damjana, Biščević Timien, Majda Petretič, ZGS, Bartolj Bele Andreja, Saražin Jaša, Žibert Urška, janjevak sonja, Gmajnič Anže, Vovk Meta, `ilc Urban, Cokan Jaka, Peteh Kranjc Irena, Povhe Sabina, Tomaž Gradišnik, ZGS, Polanšek Barbara, Ojnik Branka, Barbara Ploštajner, Sedlar Špehar Alenka, Trajber Drago, Alojzij Gluk, ZGS, Čretnik Barbara, VIPava, Vochl Saša, Pollak Rok, ŠN, SP, SB, Zlate Rozge Zlate Rozge, Zabret Miha, ARSO, Petra Sanković, ZGS, Dijana Kosic Kocjan, Janez Mihael Kocjan, Grudnik in sod. 2014, Barbara Teran, ZGS, Cojzer Mateja, Drašler Katarina, Humerca Rok, Imperl Luka, ŠN, SB, Gajsek David, Cerne Aljaz, Krivec Nika, Kutnar Ana, Čotar Uroš, Cigan Anja, Simčič Ana, Maribor Invazivke, `neberger Boštjan, Brinovec Miloš, Hrastnik Taj, Ozbič Marijan, Sara Cernich, Marjana Tomazic in Ivan Radetic, Dvoživke in plazilci, Roman Starič, ZGS, 8. b naravoslovci Ob Rinži, Kokelj Denis, Klančar Robert, Peter Kunst, Nenad Zagorac, ZGS, Milan Podlogar, ZGS, Germ, 2021, Maja Vrčkovnik, ZGS, Coter Tjaša, Vrkovnik Maja, Jurc Dušan, Žibert Valentina, Matej Kravanja, GIS, Noč Rajko, Oblak Gregor, Peterlin Martina, Bertoncelj Peter, Dobravc Luka, holnthaner zorec katja, Vučenovič Kristjan, Soklič Petra, Kožuh Aljaž, Polšak Anton, Avguštin Leskovec, ZGS, Domjan Mojca, Barber Janita , Albert Kravanja, Cerar Rok, Kuster Lejla, Korošec Žan, kunej stane, Poglajen Ema, Tadeja Vitez Čopić, ZGS, Mrhar Matic, Gobec Jože, Klinar Barbara, Belej Tina, Branka Ojnik, ZGS, Dragan Štrbac, ZGS, Sojč Janez, Orožim Miran, Marušič Bojan, Turšič Matic, Aleksander Marinšek in Alison Irene Shimer, Kališnik Jure, Klemen Kladnik, ZGS, Jernej Rednak, ZGS, Grmovaek Tanja, tekalec barbara, Barbara Slabanja, ZGS, Gregorc Tatjana, Kavčič Andreja, Praznik Nejc, Miran Orožim, ZGS, Klemen Dolšak, ZGS, Erjavec Darja, 1001 kal, Rodič Blaž, Branka Gasparič, ZGS, Ježek Blaž, Dean Kregar, ZGS, Damjanovič Zdravko, Krizman Danilo F., Luka Laznik, ZGS, Menegalija Tanja, Oman Janez, Sara Cernich, Marianca Tomazic, Ivan Ratetic, Šabić Azra, Škrlec Samo, Škufca Petra, klaužer simon, Preložnik Vid, Domen Cajnko, ZGS, Dešnik Stanislava, Hrovatin Barbara, Jurij Rozman, ZGS, Grah Marjan, Tomaž Zorman, Alojz Lipnik, ZGS, Preskar Anton, Šekoranja Aleš, Rome Tristan, Pipuš Drago, Cojzer Gabrijel, Alagić Ajša, Aleksander Marinšek, Alison Irene Shimer in Danilo Belak, Okorn Tina, Peter Prosenc, ZGS, Miklavi Janez, tamae jure, Vuga Matej, zidar jakob, Natura 24h, Stiplošek Anže, Aleksander Brumec, ZGS, Aleksander Marinšek, Lado Kutnar in Alison Irene Shimer, Edvin Drobnjak, ZGS, Jožek Gobec, ZGS, Janez Spruk, ZGS, HRIBERNIK Boštjan, Kiker Jan, Puntar Tomaž, Sara Cernich, Marianca Tomazic In Ivan Radetic, Miloš Kecman, ZGS, Kunc Katja, Zoran Zavratnik, ZGS, Oblak Brigita, Šram Ana, Tadej Grom, ZGS, Dejan Gavez, ZGS, Ferreira Andreja, Kovačević Zoran, Kurbus Andreja, Uroš Lesjak, ZGS, Hren Urška , Jančar Tomaž, Pavlica Elis, Sara Cernich, Ivan Radetic, Strgulc Krajšek Simona, Roman Črnič, ZGS, Vidmar Erik, Oman Anej, Mitja Torjan, ZGS, Maribor II.gimnazija, Marija Mihelič, ZGS, Koželj Nikolaj, Kladnik Klemen, Borišek Miro, bukovec zdenko, Drago Trajber, ZGS, Aleš Kresevič, ZGS, Dečman Matej, bracic daniel, Jakopin Marija, Jenko Petra, Janžekovič Matej, Miloš Brinovec, ZGS, Peter Skoberne, Rački Mitja, Radevski Bojan, Rizman Koležnik Urška, Pirnat Mirjam , Osterc Franc, Jeklar Martina, Jevnišek Matej, Kokošar Leon, Kermauner Helena, Martini Timotej, Kyrali, 2007, Kononenko Lijana, Kozjek Simona, Janez Kolenko, ZGS, Garmut Marjan, Bolčič Eva, Aleš Kolman, ZGS, Rozman Iztok, Slađana Jovičić, ZGS, Šergon Polona, Tine Hauptman, GIS, Tomažič Aleš, Špela Novak, Sanja Behrič, Lea Likozar, Špela Novak, Sanja Behrič, Simon Pintar, zupanic anze, Frenk Prelec, ZGS, Gorazd Kutin, Gregorič Andreja, Deanik Stanislava, Dovč, Drago Belja, ZGS, Ivnik Dujovič Gregor , Jakob Bovha, ZGS, Božič Darko, Dane Milošević Štukl, ZGS, Damjan Jevšnik, ZGS, Ana Brglez, GIS, Antoncic Janez, bizjak spela, Komar Luka, Kegl Sonja, Kišek Nejc, Marjana Tomazic, luznik martina, Noč Iztok, Niko Laznik, ZGS, Nina Iveta, ZGS, Piko Cecilija, železnik Peter, Žlindra Daniel, Semenič Roman, Simon Klaužer, ZGS, Simona Foltin, ZGS, Tajnikar Matej, Perušek Mirko, Petek Andreja, Ramšak Darinka, Razinger Jaka, Orban Štefan, Sara Cernich, Marjana Tomazic, kravanja matej, Krečič Erik, Michielen Simone, Miha Urbanija, ZGS, Ljubo Kosmač, ZGS, Jordan Barbara, Grudnik, Germ, 2013, Frančeškin Igor, Gajšek Neža , Čeh Naglič Tatjana, Aleš Luznar Kaja, Borko Špela, Cimerman Fišer Nives, Zorc Tomaž, Žerjal Marko, Zapušek Pavel, ŠM, SB, LL, Strniaa Andrej, Kušar Alenka , Mandl Marijan, Matej Kozamernik, ZGS, Kadunc Matija, Komar Vid, Gorjup Eva, Hribar Marko, Indihar Štemberger Mojca, Ivan Jakop, ZGS, Ćukajne Jožica, Bojan Maglica, ZGS, Andrej Kovač, ZGS, Andrej Sarjaš, ZGS, arko crt, Tavčar Borut, Tomaž Bregant, spruk janez, Sedlar Ida, Trampuš Tina, Zager Branko, Pusar Ines, Laznik Luka, mag. Mirko Perušek, ZGS, Menegalija, Novak, Palhartinger Rok, Smiljan Smodiš, ZGS, Stanko Mrgole, ZGS, Š. N., S. B., S. P., Špela Novak, Sanja Behrič, Primož Dovč, Švent Lucija, Klobučar Mateja, Janža Rok, Gorazd Levart, ZGS, Govedič Miha, dobovisek mitja, David Grlj, ZGS, Badovinac David, bavdek blaž, Čerin Helena, Imhotep Iose, Gabršček, Gabršček, Kravanja, Gjergjek Robi, Dolinar Nejc, COJZER IZIDOR, Češarek Domen, Damjan Rožman, ZGS, Daniel Fale, ZGS, Andraž Žnidaršič, ZGS, Beznec Sirc Veronika, Božič Gordana, Šafran Aljoša, podgorelec monika, Žekar Barbara, Tonček Urbas, Uršič Silva, Vovk Renato, Tadeja Vitez, ZGS. 2023. Najdbe invazivnih tujerodnih vrst v Sloveniji: Cryphonectria parasitica, druga tujerodna vrsta, Hymenoscyphus fraxineus, Solidago canadensis, S. gigantea, Erigeron annuus, Ophiostoma novo-ulmi, Reynoutria sp. (R. japonica in R. × bohemica), Impatiens glandulifera, Phytophthora spp., Ailanthus altissima, Impatiens parviflora, Ambrosia artemisiifolia, Phytolacca americana, Conyza canadensis, Acer negundo, Quercus rubra, Prunus laurocerasus, Symphyotrichum spp. (syn. Aster spp.), Rhus typhina, Helianthus tuberosus, Lonicera maackii, Cornus sericea, Phyllostachys sp., Dryocosmus kuriphilus, domorodna vrsta, Eutypella parasitica, Rudbeckia laciniata, Paulownia tomentosa, Corythucha arcuata, Mahonia aquifolium, Berberis thunbergii, Cronartium ribicola, Parectopa robiniella, Cotoneaster horizontalis, Spiraea japonica, Buddleja davidii, Catalpa bignonioides, Asclepias syriaca, Physocarpus opulifolius, Amorpha fruticosa, Phytolacca acinosa, Corythucha ciliata, Clathrus archeri, Trachemys scripta, Leptoglossus occidentalis, Antheraea yamamai, Cirsium candelabrum, Deutzia scabra, Cameraria ohridella, Impatiens balfourii, Biscogniauxia mediterranea, Rosa multiflora, Wisteria sinensis, Rubus phoenicolasius, Lonicera japonica, Halyomorpha halys, Broussonetia papyrifera, Obolodiplosis robiniae, Macrosaccus robiniella, Conyza sumatrensis, Elodea nuttallii, Lupinus polyphyllus, Symphoricarpos albus, Erysiphe platani, Fungi, Phaeolus schweinitzii, Cydalima perspectalis, Reynoutria sachalinensis, Prunus serotina, Fallopia baldschuanica, Fraxinus americana, Akebia quinata, Koelreuteria paniculata, Pseudomonas syringae pv. aesculi, Pueraria montana var. lobata, Metcalfa pruinosa, Mahonia bealei, Spiraea douglasii, Celtis occidentalis, Aproceros leucopoda, Heracleum mantegazzianum, neznana, Elodea canadensis, Phyllonorycter platani, Reynoutria multiflora, Insecta, Fraxinus pennsylvanica, Lycium barbarum, Ligustrum lucidum, Rubus laciniatus, Spiraea × billardii, Stictocephala bisonia, Melampsoridium hiratsukanum, Reynoutria × bohemica, Sicyos angulatus, Koenigia polystachya, Elaeagnus pungens, Cryptostroma corticale, Plantae, Spiraea tomentosa, Ips duplicatus, Vespa orientalis, Xylosandrus germanus, Phyllonorycter issikii, Lonicera tatarica, Cinara curvipes, Lysichiton americanus, Drosophila suzukii. V: Invazivke - Osrednji elektronski informacijski sistem za invazivne tujerodne vrste v Sloveniji, www.invazivke.si. Ogris N., Lado Kutnar, Aleksander Marinšek, Paul Veenvliet, Jana Kus Veenvliet, Maarten de Groot (ur.). Gozdarski inštitut Slovenije, LIFE ARTEMIS (LIFE15 GIE/SI/000770) (30.09.2023).

Pogoji uporabe Piškotki Statistika obiskov ISSN 2536-2720 Skrbnik strani Projektna stran Povezave