logo_projekt

Osveščanje, usposabljanje in ukrepanje
za invazivne tujerodne vrste v gozdu

Spletni portal Invazivke

Javni podatki Naročanje Seznam tujerodnih vrst Strokovnjaki Statistika najdb    Prijava Registracija

Citiranje podatkov

Podatke citiramo na naslednji način:

ZGS, MOL, stare marija, Anonimen, Arzenšek Bojan, Kutnar Lado, Ogris Nikica, Veenvliet Paul, Thuja2, KP Kolpa, park Kozjanski, Andreja Slameršek, Razen Nina, de Groot Maarten, Valentin Schein, Kus Veenvliet Jana, Zdravko Žagavec, Tomaž Bukovnik, Mitja Grunt, Nejka Pagon (študenti BC Naklo); mentorica: Sonja Rozman, ZRSVN, OE Kranj, Kermavnar Janez, nt Naravovarstveniki, Marinšek Aleksander , Nejc Jogan, Šneberger Boštjan, Zidar Simon, Jana Kus Veenvliet, Küzmič Filip, Dolenc Ana, Rozman Sonja, Nika Kogovšek, Pavlin Marko, Poje Maruša, Frlic Kaja, Jogan Polak Lara, Kaja Vukotić, Nekrep Igor, Petkovšek Matej, Gabršček, Kravanja, Groznik Eva, Tanja Menegalija, Nina Šajna, Mirjana Šipek, Kolšek Marija, Brglez Ana, Andraž Čarni, Aljaž Jakob, Laganis Jana, Petras Sackl, Novak, Behrič, Dovč, Nataša Fujs, Gabršček, Likozar, Kravanja, Grm Gašper, Lenari David, Šparl Luka, Behri Sanja, Eler Klemen, Behrič, Novak, Malovrh Judita, ŠN, SP, Matej Kravanja, ZGS, Igor Dakskobler, Jurman Erik, Andraž Mladinov, ZGS, Zagorac Nenad, Štembergar Zupan Andrej, Kalan Gregor, Behrič, Gabršček, Novak, Aleksander Marinšek in Lado Kutnar, BOGOVIČ Mojca, Šubic Jaka, Sara Cernich in Ivan Radetic, Aleksander Marinšek, Mežan Ana, Arh Nusa, jogan nejc, Igor Suvajčević, Barbara Zakšek, ŠN, SB, LL, Resman Simon, SB, LL, Oš Brezovica pri Ljubljani ROD, Boštjan Šneberger, ZGS, Jelen Nataša, Krajinski park Ljubljansko barje, katedra za ekologijo fnum2, Strniša Andrej, odar lucija, Kravanja, Potisl Zorica, Jernej Jazbec, ZGS, ZRSVN, Kostanjevec Marko, cadez peter, Brumec Aleksander, Peternel Anja, Podletnik Mojca, Javoršek Laura, Novak, Bolta Sakaberne Barbara Bolta, Petra Gabrovšek, Klara Kopač, Kaja Vereš, Pirc Sara, Cajnko Domen, Šipek Mirjana, Mojca Bogovič, ZGS, Simona Strgulc Krajšek, Potisk Zorica, Hauptman Tine, Marijan Denša, ZGS, Gabršček, Kravanja, Primož Dovč, tablica LVG, Vrčkovnik Maja, Makovec Grega, OŠ Ob Rinži naravoslovci, Gabršček, Likozar, Kravanja, Kraševec Rudi, Papler Lampe Vida, Lavtar Pogačnik Katarina, zagar gasper, Hanc Živa, Hrovat Matija, BELEC ZORAN, Vida Papler-Lampe, ZGS, Behrič, Dovč, Novak, Gradišnik Mirt Marjeta, Prešeren Ana, Vehovec Matic, Janević Dejan, Marenčič Andrej, Samo Šturm, Nikoli ne počivajo, Kosem Janja, Dovč, Behrič, Plimon Peter, Janci Janci, Ložar Luka, Golob Alea, Ambrozic Blaz, Sanja Behrič, Andrej Držaj, ZGS, Goršin Anton, Stojkovski Domen , Sameja Marko, Špiler Nuša, Bogdan Bartol, ZGS, Zalokar Klemen, Sebela Monja, Belak Danilo, Češek Lidija, Menegalija, Pintar, Dovč, Novak, Behrič, Potočnik Mirko, Piškur Barbara, SB, SP, lukanc janja, Denša Marijan, Vozny Lina , ŠN, SB, PD, Mihelič Anže, Toškan Tina, Jan Gregor, ŠN, SB, SP, Fajdiga Bojana, Verlič Andrej, Sara Cernich, SP, SB, ŠN, Germ in sod., 2017, DRŽAJ Andrej, Koležnik Janko, Pivk Irma, zakonjšek vesna, Puhek Aljaž, Vintar Manica, Kovačič Marko, Babi Veronika, Vulović Miroslav, Žveplan Ajda, Černe Aljaž, Japonski Dresnik Japonski Dresnik, Češarek Gregor, Behrič, Dovč, Petras Sackl, Novak, Šubic Marko, Alojzij Gluk, ZGS, Lavrač Irena, ŠN, Skale Boris, Vernik Martin, sodnik vesna, Špela Novak, Ujemite naravo!, Aljaž Jakob, PoLJUBA, Papež Kristanc Andreja, Biščević Timien, Majda Petretič, ZGS, Sušnik Uroš, Lendvai Simon, Hosta Damjana, Cerne Blaz, Bartolj Bele Andreja, Saražin Jaša, Tomaž Gradišnik, ZGS, Žibert Urška, janjevak sonja, Gmajnič Anže, Vovk Meta, `ilc Urban, Cokan Jaka, Peteh Kranjc Irena, Povhe Sabina, Polanšek Barbara, Ojnik Branka, Barbara Ploštajner, Humerca Rok, Trajber Drago, Sedlar Špehar Alenka, VIPava, Čretnik Barbara, ŠN, SP, SB, Vochl Saša, Pollak Rok, Zlate Rozge Zlate Rozge, Klančar Robert, Zabret Miha, Barbara Teran, ZGS, ARSO, Petra Sanković, ZGS, Dijana Kosic Kocjan, Janez Mihael Kocjan, Grudnik in sod. 2014, Imperl Luka, Drašler Katarina, Cojzer Mateja, Uroš Lesjak, ZGS, ŠN, SB, Gajsek David, Cerne Aljaz, Simčič Ana, Maribor Invazivke, Krivec Nika, Kutnar Ana, Čotar Uroš, Cigan Anja, Brinovec Miloš, Hrastnik Taj, Ozbič Marijan, Sara Cernich, Marjana Tomazic in Ivan Radetic, `neberger Boštjan, Mrhar Matic, Dvoživke in plazilci, Roman Starič, ZGS, 8. b naravoslovci Ob Rinži, Kokelj Denis, Noč Rajko, Germ, 2021, Maja Vrčkovnik, ZGS, Peter Kunst, Nenad Zagorac, ZGS, Milan Podlogar, ZGS, Jurc Dušan, Žibert Valentina, Coter Tjaša, Vrkovnik Maja, Oblak Gregor, Peterlin Martina, Matej Kravanja, GIS, Bertoncelj Peter, Dobravc Luka, holnthaner zorec katja, Vučenovič Kristjan, Soklič Petra, Polšak Anton, Kožuh Aljaž, Avguštin Leskovec, ZGS, Poglajen Ema, Tadeja Vitez Čopić, ZGS, Albert Kravanja, Kuster Lejla, Korošec Žan, kunej stane, Cerar Rok, Domjan Mojca, Barber Janita , Branka Ojnik, ZGS, Dragan Štrbac, ZGS, Sojč Janez, Orožim Miran, Gobec Jože, Klinar Barbara, Belej Tina, Marušič Bojan, Turšič Matic, Aleksander Marinšek in Alison Irene Shimer, Klemen Kladnik, ZGS, Kališnik Jure, tekalec barbara, Barbara Slabanja, ZGS, Gregorc Tatjana, Praznik Nejc, Kavčič Andreja, Luka Laznik, ZGS, Jernej Rednak, ZGS, Grmovaek Tanja, Branka Gasparič, ZGS, Ježek Blaž, Dean Kregar, ZGS, Damjanovič Zdravko, Krizman Danilo F., Menegalija Tanja, Oman Janez, Sara Cernich, Marianca Tomazic, Ivan Ratetic, Šabić Azra, Škrlec Samo, Škufca Petra, Klemen Dolšak, ZGS, Miran Orožim, ZGS, Jakopin Marija, Erjavec Darja, 1001 kal, Rodič Blaž, Jurij Rozman, ZGS, klaužer simon, Preložnik Vid, Domen Cajnko, ZGS, Dešnik Stanislava, Hrovatin Barbara, Grah Marjan, Tomaž Zorman, Kovačević Zoran, Alojz Lipnik, ZGS, Preskar Anton, tamae jure, Vuga Matej, zidar jakob, Peter Prosenc, ZGS, Miklavi Janez, Okorn Tina, Šekoranja Aleš, Rome Tristan, Pipuš Drago, Cojzer Gabrijel, Alagić Ajša, Aleksander Marinšek, Alison Irene Shimer in Danilo Belak, Kiker Jan, Puntar Tomaž, Sara Cernich, Marianca Tomazic in Ivan Radetic, Miloš Kecman, ZGS, Kunc Katja, Zoran Zavratnik, ZGS, Natura 24h, Nikica Ogris, GIS, Janez Spruk, ZGS, Stiplošek Anže, Aleksander Brumec, ZGS, Aleksander Marinšek, Lado Kutnar in Alison Irene Shimer, Edvin Drobnjak, ZGS, Jožek Gobec, ZGS, HRIBERNIK Boštjan, Oblak Brigita, Šram Ana, Tadej Grom, ZGS, Dejan Gavez, ZGS, Ferreira Andreja, Kurbus Andreja, Hren Urška , Jančar Tomaž, Pavlica Elis, Klementina Razpotnik, ZGS, Aleš Kresevič, ZGS, Dečman Matej, bracic daniel, Miloš Brinovec, ZGS, Peter Skoberne, Rački Mitja, Jenko Petra, Janžekovič Matej, Sara Cernich, Ivan Radetic, Strgulc Krajšek Simona, Roman Črnič, ZGS, železnik Peter, Vidmar Erik, Oman Anej, Mitja Torjan, ZGS, Maribor II.gimnazija, Marija Mihelič, ZGS, Koželj Nikolaj, Kladnik Klemen, Dane Milošević Štukl, ZGS, Borišek Miro, bukovec zdenko, Drago Trajber, ZGS, Frenk Prelec, ZGS, Gorazd Kutin, Gregorič Andreja, Deanik Stanislava, Dovč, Drago Belja, ZGS, Ivnik Dujovič Gregor , Jakob Bovha, ZGS, Božič Darko, Damjan Jevšnik, ZGS, bizjak spela, Ana Brglez, GIS, Antoncic Janez, Komar Luka, Kegl Sonja, Kišek Nejc, Marjana Tomazic, luznik martina, Noč Iztok, Niko Laznik, ZGS, Nina Iveta, ZGS, Piko Cecilija, Žlindra Daniel, Semenič Roman, Simon Klaužer, ZGS, Simona Foltin, ZGS, Skerbiš Suzana, Tajnikar Matej, Jeklar Martina, Janez Kolenko, ZGS, Jevnišek Matej, Kermauner Helena, Kokošar Leon, Kononenko Lijana, Kozjek Simona, Kyrali, 2007, Radevski Bojan, Pirnat Mirjam , Osterc Franc, Martini Timotej, Garmut Marjan, Bolčič Eva, Andrej Kalister, ZGS, Aleš Kolman, ZGS, Rozman Iztok, Rizman Koležnik Urška, Slađana Jovičić, ZGS, Tine Hauptman, GIS, Tomažič Aleš, Špela Novak, Sanja Behrič, Lea Likozar, Špela Novak, Sanja Behrič, Simon Pintar, Šergon Polona, zupanic anze, Michielen Simone, Miha Fonda, ZGS, Miha Urbanija, ZGS, kravanja matej, Krečič Erik, Perušek Mirko, Petek Andreja, Ramšak Darinka, Razinger Jaka, Orban Štefan, Ljubo Kosmač, ZGS, Jordan Barbara, Grudnik, Germ, 2013, Frančeškin Igor, Gajšek Neža , Čeh Naglič Tatjana, Cimerman Fišer Nives, Aleš Luznar Kaja, Andrej Vertelj, ZGS, Borko Špela, Strniaa Andrej, Sara Cernich, Marjana Tomazic, ŠM, SB, LL, Zorc Tomaž, Žerjal Marko, Zapušek Pavel, Kušar Alenka , Mandl Marijan, Matej Kozamernik, ZGS, Kadunc Matija, Komar Vid, Gorjup Eva, Hribar Marko, Indihar Štemberger Mojca, Ivan Jakop, ZGS, Ćukajne Jožica, Bojan Maglica, ZGS, Andrej Kovač, ZGS, Andrej Sarjaš, ZGS, Andreja Kavčič, ZGS, arko crt, Tavčar Borut, Tomaž Bregant, Sedlar Ida, Zager Branko, Trampuš Tina, spruk janez, Pusar Ines, Prelesnik Rebeka, Imhotep Iose, Gabršček, Gabršček, Kravanja, Gjergjek Robi, Dolinar Nejc, COJZER IZIDOR, Češarek Domen, Damjan Rožman, ZGS, Daniel Fale, ZGS, Andraž Žnidaršič, ZGS, Beznec Sirc Veronika, Božič Gordana, Šafran Aljoša, podgorelec monika, Žekar Barbara, Vovk Renato, Tonček Urbas, Uršič Silva, Tadeja Vitez, ZGS, Laznik Luka, mag. Mirko Perušek, ZGS, Menegalija, Novak, Palhartinger Rok, Smiljan Smodiš, ZGS, Stanko Mrgole, ZGS, Š. N., S. B., S. P., Špela Novak, Sanja Behrič, Primož Dovč, Švent Lucija, Klobučar Mateja, Janža Rok, Gorazd Levart, ZGS, Govedič Miha, dobovisek mitja, David Grlj, ZGS, Badovinac David, bavdek blaž, Čerin Helena. 2024. Najdbe invazivnih tujerodnih vrst v Sloveniji: Cryphonectria parasitica, druga tujerodna vrsta, Hymenoscyphus fraxineus, Solidago canadensis, S. gigantea, Erigeron annuus, Ophiostoma novo-ulmi, Reynoutria sp. (R. japonica in R. × bohemica), Impatiens glandulifera, Phytophthora spp., Ailanthus altissima, Impatiens parviflora, Ambrosia artemisiifolia, Phytolacca americana, Conyza canadensis, Acer negundo, Quercus rubra, Prunus laurocerasus, Symphyotrichum spp. (syn. Aster spp.), Rhus typhina, Helianthus tuberosus, Lonicera maackii, Cornus sericea, Phyllostachys sp., Dryocosmus kuriphilus, domorodna vrsta, Eutypella parasitica, Paulownia tomentosa, Rudbeckia laciniata, Corythucha arcuata, Mahonia aquifolium, Berberis thunbergii, Cronartium ribicola, Parectopa robiniella, Cotoneaster horizontalis, Spiraea japonica, Buddleja davidii, Catalpa bignonioides, Asclepias syriaca, Physocarpus opulifolius, Amorpha fruticosa, Phytolacca acinosa, Clathrus archeri, Corythucha ciliata, Trachemys scripta, Antheraea yamamai, Leptoglossus occidentalis, Cirsium candelabrum, Cameraria ohridella, Deutzia scabra, Impatiens balfourii, Biscogniauxia mediterranea, Rosa multiflora, Wisteria sinensis, Rubus phoenicolasius, Lonicera japonica, Halyomorpha halys, Broussonetia papyrifera, Phaeolus schweinitzii, Obolodiplosis robiniae, Macrosaccus robiniella, Conyza sumatrensis, Lupinus polyphyllus, Elodea nuttallii, Symphoricarpos albus, Erysiphe platani, Fungi, Cydalima perspectalis, Reynoutria sachalinensis, Prunus serotina, Fallopia baldschuanica, Akebia quinata, Fraxinus americana, Koelreuteria paniculata, Pseudomonas syringae pv. aesculi, Pueraria montana var. lobata, Metcalfa pruinosa, Mahonia bealei, neznana, Spiraea douglasii, Aproceros leucopoda, Celtis occidentalis, Elodea canadensis, Heracleum mantegazzianum, Phyllonorycter platani, Reynoutria multiflora, Insecta, Fraxinus pennsylvanica, Ligustrum lucidum, Lycium barbarum, Rubus laciniatus, Ips duplicatus, Spiraea × billardii, Melampsoridium hiratsukanum, Reynoutria × bohemica, Stictocephala bisonia, Koenigia polystachya, Vespa orientalis, Cryptostroma corticale, Sicyos angulatus, Plantae, Elaeagnus pungens, Lysichiton americanus, Lonicera tatarica, Drosophila suzukii, Xylosandrus germanus, Phyllonorycter issikii, Cinara curvipes, Spiraea tomentosa. V: Invazivke - Osrednji elektronski informacijski sistem za invazivne tujerodne vrste v Sloveniji, www.invazivke.si. Ogris N., Lado Kutnar, Aleksander Marinšek, Paul Veenvliet, Jana Kus Veenvliet, Maarten de Groot (ur.). Gozdarski inštitut Slovenije, LIFE ARTEMIS (LIFE15 GIE/SI/000770) (21.05.2024).

Pogoji uporabe Piškotki Statistika obiskov ISSN 2536-2720 Skrbnik strani Projektna stran Povezave