logo_projekt

Osveščanje, usposabljanje in ukrepanje
za invazivne tujerodne vrste v gozdu

Spletni portal Invazivke

Javni podatki Naročanje Seznam tujerodnih vrst Strokovnjaki Statistika najdb    Prijava Registracija

Osnovni podatki spletnega portala www.invazivke.si

Copyright: © Gozdarski inštitut Slovenije

Idejna zasnova: dr. Nikica Ogris

Glavni urednik: dr. Nikica Ogris

Grafična podoba: dr. Nikica Ogris

ISSN: 2536-2720

Različica aplikacije: 4.3

Število poizvedb po portalu: 2634733 od 5. 3. 2017 StatistikaStatistika

Število obiskovalcev: 1501539 od 5. 3. 2017 StatistikaStatistika

Trenutno št. uporabnikov na portalu : 108

Zahvala: Spletni portal www.invazivke.si je nastal v okviru projekta LIFE ARTEMIS (LIFE15 GIE/SI/000770), ki so ga sofinancirali program LIFE v okviru Evropske komisije, Ministrstvo za okolje in prostor in Mestna občina Ljubljana (v obdobju 2016-2020). Pri preskušanju spletne aplikacije so sodelovali: dr. Nikica Ogris, dr. Maarten de Groot, dr. Andreja Kavčič, Jana Kus Veenvliet, dr. Barbara Piškur, dr. Aleksander Marinšek, Sonja Rozman, Maja Humar, dr. Lado Kutnar, dr. Andrej Verlič.

Citiranje

Podatke citiramo na naslednji način (poudarjene dele zamenjamo z dejanskimi podatki):

Seznam določiteljev. Leto prenosa podatkov. Najdbe invazivnih tujerodnih vrst v Sloveniji: seznam vrst. V: Invazivke - Osrednji elektronski informacijski sistem za invazivne tujerodne vrste v Sloveniji, www.invazivke.si. Ogris N., seznam strokovnjakov, ki so podatke preverili (ur.). Gozdarski inštitut Slovenije, LIFE ARTEMIS (LIFE15 GIE/SI/000770) (datum prenosa podatkov).

Spletno aplikacijo citirano na naslednji način:

Ogris N. 2024. Spletna aplikacija Invazivke : različica 4.3. Ljubljana, Gozdarski inštitut Slovenije. https://www.invazivke.si

Pogoji uporabe spletnega portala www.invazivke.si

Pogoji uporabe spletnega portala www.invazivke.si (v nadaljevanju: portal) določajo namen, pogoje uporabe in lastništvo podatkov, ki se zbirajo na portalu bodisi prek spletne bodisi prek mobilne aplikacije.

Lastnik in upravitelj portala je Gozdarski inštitut Slovenije (v nadaljevanju: upravitelj).

Vaš dostop in uporabo portala urejajo ti Pogoji uporabe, zato vas prosimo, da jih pred nadaljevanjem preberite. Z uporabo portala potrjujete, da ste z navedenimi pogoji seznanjeni, da z njimi soglašate ter da vas določbe pogojev zavezujejo. Upravitelj si pridržuje pravico do sprememb in dopolnitev pogojev uporabe. Spremenjeni pogoji uporabe veljajo z dnem objave na portalu, datum zadnje spremembe pa je zapisan na koncu tega dokumenta.

Pojem uporabnik se nanaša tako na registrirane kot tudi na neregistrirane uporabnike portala.

Uporaba portala je brezplačna. Mobilno aplikacijo lahko uporabniki brezplačno prenesejo iz Googlove tržnice Google Play.

Upravitelj ne prevzema nobene odgovornosti, ki so lahko neposredna ali posredna posledica uporabe vsebin s portala ali izvajanje dejavnosti poveznih s portalom.

Portal lahko uporabljajo samo polnoletne osebe. Otroci lahko uporabljajo portal samo pod nadzorom staršev ali njihovih zakonskih skrbnikov.

Namen portala

Na portalu se zbirajo podatki o tujerodnih vrstah v Sloveniji. V začetni fazi uporabe portala se spremljajo predvsem podatki o vrstah, ki so vezane na gozd ali gozdni rob, kasneje pa se bo morda uporaba razširila tudi na druge vrste.

Portal je osrednje orodje Sistema zgodnjega obveščanja in hitrega odzivanja za tujerodne vrste v gozdu, ki ga razvijamo v okviru projekta LIFE ARTEMIS. Omogoča učinkovito sporočanje podatkov o opažanjih tujerodnih vrst s strani profesionalnih in prostovoljnih uporabnikov. Podatke redno preverjajo izvedenci za posamezne taksonomske skupine, ki jih je določil upravitelj. Izvedenci preverjajo pravilnost podatkov na podlagi fotografij in/ali ekspertne presoje. Izvedenci po preverjanju podatkov odločijo o nadaljnjih ukrepih in lahko, če je to primerno, sprožijo mehanizme hitrega odzivanja.

V portalu se zbirajo tudi podatki o tujerodnih vrstah, ki so v Sloveniji že prisotne, in sicer z namenom, da izboljšujemo poznavanje o njihovi razširjenosti, v daljšem časovnem obdobju spremljamo njihovo širjenje ter ozaveščamo javnost o problematiki invazivnih tujerodnih vrst.

Vaš uporabniški račun

Ko se registrirate na portalu in sprejmete Pogoje uporabe, sprejmete tudi odgovornost za zagotavljanje varnosti vašega uporabniškega računa in vseh aktivnosti, ki se odvijajo preko njega. Geslo varno shranite, saj boste le tako lahko zagotovili varnost pri dostopanju na portal. V kolikor sumite, da je prišlo do zlorabe vašega uporabniškega računa, morate o tem takoj obvestiti skrbnika portala na naslov: nikica.ogris@gozdis.si. Upravitelj portala ne prevzema odgovornosti za dejanja ali opustitev dejanj z vaše strani, prav tako tudi ne za škodo ki vam je lahko povzročena zaradi zlorabe vašega uporabniškega računa.

V kolikor zlorabo uporabniškega računa ugotovi skrbnik portala ali pa uporabnik račun namerno uporablja za nalaganje neresničnih podatkov, si upravitelj pridržuje pravico, da tak račun zapre in uporabniku prepreči nadaljnjo uporabo spletne in mobilne aplikacije Invazivke.

Obveznosti uporabnika

Uporabnik, ki predloži podatke zagotavlja:

 • da je uporabnik sam avtor podatkov oziroma ima vse avtorske pravice do podatkov, ki jih vnaša na portal,
 • da podatke vnaša z največjo skrbnostjo in si prizadeva za točnost podatkov,
 • da ne sporoča namerno zavajajočih in neresničnih podatkov,
 • da se bo v najkrajšem možnem času odzval na morebitna dodatna vprašanja v zvezi z vnesenimi podatki s strani izvedencev za posamezne taksonomske skupine,
 • da se strinja, da se njegovi podatki vključijo v podatkovno zbirko in dovoljuje upravitelju, da razpolaga s podatki za namene, ki so navedeni v nadaljevanju.

Lastništvo podatkov

Posredovani podatek vsebuje: ime vrste, datum najdbe, koordinati lokacije, naziv lokacije, število osebkov, površina, opomba, ena ali več fotografij.

S posredovanjem podatkov na portal, podeljujete upravitelju dovoljenje za brezplačno uporabo podatkov v nekomercialne namene. Upravitelj lahko uporablja podatke za različne namene:

1. Uporaba s strani upravitelja:

 • za namene zgodnjega obveščanja in hitrega odzivanja za tujerodne vrste;
 • za nadaljnjo obdelavo v okviru lastnih raziskav;
 • za poročanje in medijske objave v projektu LIFE ARTEMIS ter kasnejših poročanj pristojnim institucijam.

2. Posredovanje tretjim osebam:

 • javnim institucijam, katerih pristojnosti segajo na področje upravljanja s tujerodnimi vrstami za namene izvajanja politik in poročanja;
 • raziskovalnim in izobraževalnim organizacijam v Sloveniji, ki imajo interes za nadaljnjo obdelavo podatkov;
 • tujim podatkovnim zbirkam za namene spremljanja stanja in načrtovanja ukrepanja na evropski in svetovni ravni;
 • javni vpogled v podatke vsem uporabnikom portala www.invazivke.si;
 • vpogled in prenos podatkov vsem uporabnikom portala www.invazivke.si.

Določila v zvezi z varstvom osebnih podatkov in morebitnim posredovanjem tretjim osebam, so vključena v Politiko zasebnosti.

Uporaba portala in podatkov, ki se nahajajo na portalu, je dovoljena izključno v nekomercialne namene.

Moralne avtorske pravice

Upravitelj ter druge pravne in fizične osebe, ki uporabljajo podatke portala, morajo pri uporabi podatkov spoštovati moralne avtorske pravice uporabnikov. To še posebej pomeni za uporabo posameznih fotografij, katerim ne smejo odstraniti navedbe avtorja (tudi če je ta voden pod oznako "Anonimen") in sklica na portal www.invazivke.si. Pri uporabi podatkov portala je treba kot vir navesti (poudarjene dele zamenjamo z dejanskimi podatki):

Seznam določiteljev. Leto prenosa podatkov. Najdbe invazivnih tujerodnih vrst v Sloveniji: seznam vrst. V: Invazivke - Osrednji elektronski informacijski sistem za invazivne tujerodne vrste v Sloveniji, www.invazivke.si. Ogris N., seznam strokovnjakov, ki so podatke preverili (ur.). Gozdarski inštitut Slovenije, LIFE ARTEMIS (LIFE15 GIE/SI/000770) (datum prenosa podatkov).

Prekinitev sodelovanja

Uporabnik lahko kadarkoli odstopi od uporabe sistema in zahteva zaprtje uporabniškega računa in/ali popoln izbris podatkov. Zahtevo za izbris lahko uporabnik poda iz svojega uporabniškega računa ali pisno na naslov: nikica.ogris@gozdis.si

V tem primeru bo upravitelj ukinil uporabniški račun in/ali izbrisal podatke uporabnika iz svojega sistema. Uporabnik ne more zahtevati izbrisa podatkov pri drugih pravnih in fizičnih osebah, ki so jim bili podatki že posredovani ali so si jih sami prenesli s portala.

Samodejno obveščanje naročnikov

Uporabniki portala se lahko naročijo na samodejno obveščanje o novih potrjenih najdbah izbranih tujerodnih vrst. Pri tem morajo predložiti naslov svoje e-pošte. Naročniki lahko kadarkoli prekinejo prejemanje e-poštnih sporočil iz spletnega mesta www.invazivke.si. Navodila kako, so navedena v vsakem e-poštnem sporočilu in v modulu za Naročanje na obvestilo o novih najdbah.

Politika zasebnosti

Splošna določila

V tem dokumentu je opisana politika zasebnosti na spletnem portalu www.invazivke.si (v nadaljevanju: portal). Politika se nanaša na spletno in mobilno različico aplikacije. Upravitelj spletnega portala www.invazivke.si je Gozdarski inštitut Slovenije (v nadaljevanju: upravitelj). V politiki zasebnosti je opredeljeno, kako upravljamo z osebnimi podatki uporabnikov portala, ki nam jih uporabnik posreduje ob registraciji.

Na Gozdarskem inštitutu Slovenije cenimo vašo zasebnost, zato vaše podatke skrbno varujemo in pri njihovi obdelavi ravnamo skladno z veljavno zakonodajo.

Z uporabo portala uporabnik potrjuje, da sprejema in soglaša s celotno vsebino politike zasebnosti.

Politiko zasebnosti lahko kadarkoli spremenimo ali dopolnimo. Ob vsaki spremembi politike zasebnosti upravitelj obvesti vse registrirane uporabnike. Uporabnik z uporabo portala po spremembi ali dopolnitvi politike zasebnosti potrjuje, da soglaša s spremembami in dopolnitvami.

Zbiranje osebnih podatkov

Pri registraciji v spletni portal ali mobilno aplikacijo morate vnesti osebne podatke: vaše ime in priimek, naslov elektronske pošte in telefonsko številko. Ti podatki morajo biti pravilni, saj le tako lahko skrbniki portala stopijo v stik z vami, kadar je to potrebno zaradi preverjanja pravilne določitve vrste ali lokacije na terenu.

Uporabnik se v postopku registracije odloči ali se strinja, da sta njegovo ime in priimek vidna javnosti pri vsakemu vnesenemu podatku ali pa se njegovi podatki o najdbah vrst označeni kot anonimni. Če se odločite za objavo imena in priimka, bo to ostalo vidno tudi pri morebitnih prenosih podatkov v druge sisteme ali pri prenosih podatkov, ki so vidni javnosti in jih lahko k sebi prenese katerikoli uporabnik portala.

Če se odločite za vnos podatkov pod oznako »Anonimen«, morate pri registraciji obkljukati možnost »Anonimen*«. V tem primeru ime in priimek ne bosta vidna javnosti niti ne bosta posredovana tretjim osebam pri prenosu v druge sisteme, vidijo pa ju lahko skrbniki portala, ki preverjajo pravilnost vnesenih podatkov in vas lahko v zvezi s tem tudi kontaktirajo.

Registrirani uporabnik lahko kadarkoli spremeni svoje osebne podatke podane ob registraciji v modulu za opravljanje uporabniškega računa vključno s spremembo anonimnosti. Če se uporabnik za anonimnost odloči naknadno, se bodo vsi nadaljnji podatki označili za javnost kot anonimni, vsi starejši podatke, ki jih je uporabnik vnesel pred spremembo anonimnosti, so pa javnosti predstavljeni z njegovim imenom in priimkom.

Ne glede na zgornjo izbiro, kontaktni podatki določitelja (naslov e-pošte in telefonska številka) niso v nobenem primeru vidni javnosti in so shranjeni le na strežnikih upravitelja, na katerih uporabljamo varno tehnologijo in programe za zaščito zasebnosti. Kontaktni podatki so vidni le skrbnikom podatkovne zbirke Invazivke, ki so bodisi zaposleni pri upravitelju ali partnerskih organizacijah upravitelja. Upravitelj in skrbniki zbirke Invazivke se zavezujejo, da kontaktnih podatkov ne bodo posredovali tretjim osebam, razen zaradi izpolnjevanja zakonskih zahtev ali zahtev pristojnih sodišč, vladnih in upravnih organov, organov pregona ali drugih organov.

Javni vpogled v podatke na portalu je omogočen vsem uporabnikom, nove podatke o najdbah tujerodnih vrst pa lahko vnašajo le registrirani uporabniki.

Otroci

Ker je varovanje zasebnosti otrok med obiskom spleta nadvse pomembno, starše, skrbnike in učitelje spodbujamo, naj bodo ob svojih otrocih, ko le-ti brskajo po med mrežju, sodelujejo z njimi in spremljajo njihove elektronske dejavnosti.

Upravitelj ne želi zbirati osebnih podatkov otrok, mlajših od 12 let. Če bi starši, skrbniki ali učitelji ugotovili, da so nam otroci, za katere so odgovorni, kljub temu dali na razpolago osebne podatke, prosimo starše ali skrbnike, da se povežejo z nami in nam sporočijo, ali naj se ti podatki zbrišejo. Na osnovi tega bomo sprejeli vse potrebne ukrepe za izbris osebnih podatkov otrok mlajših od 12 let.

V projektu LIFE ARTEMIS bomo organizirali aktivnosti popisovanja tujerodnih vrst za osnovne in srednje šole. Kot uporabnik bo v tem primeru nastopila zaključena ekipa učencev, ki jo bo vodil učitelj-mentor. Osebne podatke posreduje le učitelj, ne pa tudi učenci.

Zbiranje neosebnih podatkov

Poleg osebnih podatkov se na portalu zbirajo tudi nekateri drugi neosebni podatki: tip brskalnika, spletna mesta iz katerih so uporabniki napoteni na našo stran (angl. Referring sites), datum in ura prijave vsakega uporabnika, število vnosov, ki jih naredi vsak uporabnik (tudi če je javnosti viden kot "Anonimen"). Namen zbiranja teh podatkov je, da bolje razumemo, kako obiskovalci uporabljajo portal. Statistika uporabe portala v agregirani obliki se uporablja tudi za namene poročanja in v medijskih objavah v projektu LIFE ARTEMIS in morebitnih drugih poročanjih upravitelja o delovanju portala.

Piškotki

Spletna stran www.invazivke.si uporablja piškotke. Piškotki so majhne datoteke, ki jih naložimo na vaš računalnik. Tako vas lahko prepoznamo, ko se vrnete na našo stran. Uporabljamo piškotke, predstavljene v naslednji preglednici:

Ime piškotka Namen Trajanje
ASP.NET_Sessionid Piškotek omogoča vodenje seje znotraj aplikacije. Seja

Zavezujemo se, da podatkov, zbranih s pomočjo piškotkov ne bomo posredovali tretjim osebam. Piškotke lahko izbrišete ali onemogočite z nastavitvami v vašem brskalniku. V primeru, da boste onemogočili piškotke, vam portal morda ne bo deloval pravilno.

Dodatne informacije

Če imate glede portala dodatne informacije, lahko pišete skrbniku portala: nikica.ogris@gozdis.si.

Različica z dne 14. 7. 2023

Izjava o dostopnosti

O dostopnosti

Na Gozdarskem inštitutu Slovenije se zavezujemo omogočati dostopnost svoje spletne strani www.invazivke.si v skladu z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij in Direktivo EU 2016/2102 Evropskega parlamenta in Sveta.

Zakon o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij ureja ukrepe za zagotovitev dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij zavezancev po tem zakonu za vse uporabnike, zlasti za uporabnike z različnimi oblikami oviranosti.

Ta izjava o dostopnosti se nanaša na spletišče www.invazivke.si in mobilno aplikacijo Invazivke.

Stopnja skladnosti

Spletna stran Invazivke je delno skladna z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij, zaradi spodaj navedenih izjem (glej: Nedostopne vsebine).

Nedostopne vsebine

Dostopnost spletne strani Invazivke sproti izboljšujemo, vendar nekatere objavljene vsebine in elementi ne dosegajo vseh kriterijev, kot jih določa Zakon o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij.

Nekateri elementi nimajo vpisanega optimalnega alternativnega opisa.

Skenirani dokumenti v PDF obliki zapisa so dostopni, vendar mogoče težje berljivi.

Ostale neprilagojene vsebine, ki predstavljajo nesorazmerno breme so še:

 • Uvodna stran
 • Javni podatki
 • Naročanje
 • Seznam tujerodnih vrst
 • Strokovnjaki
 • Statistika najdb
 • Registracija
 • Statistika obiskov
 • Povezave
 • Obrazci za pregled in urejanje najdb

Datum objave spletnega mesta

Spletna stran Invazivke je bila objavljena 5. 3. 2017.

Priprava izjave o dostopnosti

Ta izjava je bila pripravljena 21. 6. 2021 na podlagi samoocene in se vsak junij preveri ter po potrebi uskladi z veljavno zakonodajo.

Povratne informacije

Če nam želite karkoli sporočiti ali pa vas zanima karkoli o dostopnih / nedostopnih vsebinah, nam lahko pišete na info@gozdis.si. Na vsa vprašanja bomo odgovorili v osmih dneh od prejema obvestila oziroma prošnje. Če vam glede na zahtevano vsebino v tem roku ne moremo podati ustreznega odgovora, vam bomo v tem roku sporočili, kdaj vam bomo podali odgovor.

Izvršilni postopek

V primeru, da ugotovite odstopanja od določil Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij, lahko podate prijavo na Inšpektorat Republike Slovenije za informacijsko družbo po navadni ali elektronski pošti na naslov gp.irsid@gov.si .

Informacije o inšpekcijskem nadzoru

Inšpektorat Republike Slovenije za informacijsko družbo
Ministrstvo za digitalno preobrazbo
Davčna ulica 1
1000 Ljubljana
e-naslov: gp.irsid@gov.si
povezava do spletne strani državnega organa: https://www.gov.si/drzavni-organi/organi-v-sestavi/inspektorat-za-informacijsko-druzbo

* Ta stran (Izjava o dostopnosti) je bila narejena na podlagi Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij in Pravilnika o določitvi vzorca izjave o dostopnosti glede skladnosti spletišč in mobilnih aplikacij z zahtevami glede dostopnosti in o metodologiji spremljanja skladnosti spletišč in mobilnih aplikacij (Uradni list RS, št. 34/19).

Pogoji uporabe Piškotki Statistika obiskov ISSN 2536-2720 Skrbnik strani Projektna stran Povezave