logo_projekt

Osveščanje, usposabljanje in ukrepanje
za invazivne tujerodne vrste v gozdu

Spletni portal Invazivke

Javni podatki Naročanje Seznam tujerodnih vrst Strokovnjaki Statistika najdb    Prijava Registracija

Prenos podatkov

Podatki sistema Invazivke so javni in so na voljo za prenos.

V prenos so vključeni samo podatki, ki so bili preverjeni in označeni kot pravilni.

Pri uporabi podatkov mora uporabnik spoštovati pogoje uporabe podatkov.

Citiranje

Podatke citiramo na naslednji način (poudarjene dele zamenjamo z dejanskimi podatki):

Seznam določiteljev. Leto prenosa podatkov. Najdbe invazivnih tujerodnih vrst v Sloveniji: seznam vrst. V: Invazivke - Osrednji elektronski informacijski sistem za invazivne tujerodne vrste v Sloveniji, www.invazivke.si. Ogris N., seznam strokovnjakov, ki so podatke preverili (ur.). Gozdarski inštitut Slovenije, LIFE ARTEMIS (LIFE15 GIE/SI/000770) (datum prenosa podatkov).

Spletno aplikacijo citirano na naslednji način:

Ogris N. 2024. Spletna aplikacija Invazivke : različica 4.3. Ljubljana, Gozdarski inštitut Slovenije. https://www.invazivke.si

Formati podatkov

Podatki iz sistema Invazivke so na voljo v naslednjih formatih:

Podatki sistema Invazivke preneseni v druge sisteme

Podatki so preneseni in dostopni tudi v drugih sistemih:

Uvoz podatkov v sistem Invazivke

Posamezniki in organizacije lahko prispevajo podatke v sistem Invazivke iz svojih obstoječih podatkovnih zbirk.

Postopek uvoza podatkov v sistem Invazivke:

Pogoji uporabe Piškotki Statistika obiskov ISSN 2536-2720 Skrbnik strani Projektna stran Povezave