logo_projekt

Osveščanje, usposabljanje in ukrepanje
za invazivne tujerodne vrste v gozdu

Spletni portal Invazivke

Javni podatki Naročanje Seznam tujerodnih vrst Strokovnjaki Statistika najdb    Prijava Registracija
Ameriška rdeča trohnoba
Heterobasidion irregulare
Glive


trosnjak


trosnjak na borovem panju


trosnjak

SEZNAMI:        

IZVOR: Severna Amerika

PRVI PODATEK: še ni podatkov o pojavljanju pri nas

POTI VNOSA: okužen les, veter, žuželke

SOSEDNJE DRŽAVE: IT

OBDOBJE ZAZNAVNOSTI: celo leto

OPIS: Trosnjaki so veliki 1–30 cm, sploščeni, najprej polkrožni, nato lahko vzdolžno raztegnjeni, večletni. Trosovnica na spodnji strani trosnjaka je najprej bela, nato kremaste barve in ima okrogle ali zelo podolgovate in nepravilno oblikovane pore (7,3 por/mm2), s starostjo pa postaja rumeno rjava. V prečnem prerezu ima trosnjak več razločnih plasti. Zgornja stran je nepravilno zvežena, rjavo rdeča, nato temni in počrni ter ima bel rob na obodu.

HABITAT: Ameriški trohnobnež kuži iglavce. Redko oblikuje trosnjake na živih drevesih, pogosto pa na panjih okuženih dreves ali odmrlem in podrtem drevju.

STATUS: Razširjen je na približno 100 km obale ob Tirenskem zalivu v Italiji.

VPLIV: Povzroča odmiranje korenin in belo trohnobo lesa korenin in debel iglavcev, predvsem borov (najobčutljivejša je pinija, nato alepski bor, rdeči bor je tudi občutljiv). Okužena drevesa imajo počasnejšo rast, lahko imajo redko krošnjo in porumenele iglice. Včasih se pri dnišču izloča smola, drevesa so občutljiva na vetrolom in snegolom. V sestojih se drevje lahko suši v krogih.

PODOBNE VRSTE: Zelo podobne so vse tri vrste trohnobnežev, ki kužijo iglavce v Evropi: borov trohnobnež (Heterobasidion annosum), smrekov trohnobnež (H. parviporum) in jelov trohnobnež (H. abietis). Ločimo jih z natančnim morfološkim pregledom (število por na mm2, sestava mesa trosnjaka, oblika roba, dlakavost površine) in z molekularnimi tehnikami.

Podobne vrste

•  Smrekov trohnobnež
Heterobasidion parviporum

Znaki: število por na mm2, sestava mesa trosnjaka, oblika roba, dlakavost površine

 

•  Borov trohnobnež
Heterobasidion annosum

Znaki: večje pore v trosovnici

 
Pogoji uporabe Piškotki Statistika obiskov ISSN 2536-2720 Skrbnik strani Projektna stran Povezave