logo_projekt

Osveščanje, usposabljanje in ukrepanje
za invazivne tujerodne vrste v gozdu

Spletni portal Invazivke

Javni podatki Naročanje Seznam tujerodnih vrst Strokovnjaki Statistika najdb    Prijava Registracija
Črni vejni lesar
Xylosandrus compactus
Žuželke


črni vejni lesar


Poganjek, ki se je posušil zaradi črnega vejnega lesarja


ličinke v lesu

SEZNAMI:        

IZVOR: Jugovzhodna Azija

PRVI PODATEK: 2023

POTI VNOSA: trgovina z rastlinskim materialom

SOSEDNJE DRŽAVE: IT

OBDOBJE ZAZNAVNOSTI: vse leto

OBDOBJE AKTIVNOSTI: junij–september

OPIS: Za to vrsto podlubnika je značilen izrazit spolni dimorfizem. Samice so bleščeče temnorjave do črne, dolge 1,4–1,9 mm. Samci so pol manjši in rdečerjavi. Živijo v notranjosti gostitelja, v delih, tanjših od 6 cm. Gostitelja za kratek čas zapustijo le odrasle samice, ki za razliko od samcev lahko letijo in naselijo novo rastlino. Samice lahko odlagajo jajčeca tudi brez predhodne oploditve (partenogeneza) in v ugodnih razmerah lahko aktivno populacijo hroščev zasnuje že ena sama samica.

HABITAT: Napada grme in drevesa listavcev in iglavcev ter tudi enokaličnice. Pojavlja se na več kot 220 vrstah rastlin iz približno 60 družin. V Evropi so ga našli na bodeči lobodiki (Ruscus aculeatus), črničevju (Quercus ilex), lovorju (Laurus nobilis), malem jesenu (Fraxinus ornus), mastiki (Pistacia lentiscus), navadnem koprivovcu (Celtis australis), navadni jagodičnici (Arbutus unedo), nepravem lovorju (Viburnum tinus), rožičevcu (Ceratonia siliqua) in zeleniki (Phyllirea sp.).

STATUS: Trenutno je še redek.

VPLIV: Črni vejni lesar ponekod povzroča sušenje gospodarsko pomembnih rastlin, kot so kavovec (Coffea conophora), čajevec (Camelia sinensis), kakavovec (Theobroma cacao) ter nekatere lesnate sadne in gozdne vrste, posledica česar so ekonomske izgube v nasadih in drevesnicah. V Italiji povzroča sušenje dreves v makiji in s tem škodo v naravnih habitatih.

PODOBNE VRSTE: Podobni vrsti sta ambrozijski podlubnik (Xylosandrus germanus) in azijski ambrozijski podlubnik (Xylosandrus crassiusculus). Podobne simptome povzročajo tudi nekatere druge vrste žuželk. Včasih lahko poškodbe spominjajo na pozno pozebo. Določitev vzroka poškodb je mogoča na podlagi znakov in morfološke analize odraslih osebkov prisotnih žuželk.

 
Pogoji uporabe Piškotki Statistika obiskov ISSN 2536-2720 Skrbnik strani Projektna stran Povezave