logo_projekt

Osveščanje, usposabljanje in ukrepanje
za invazivne tujerodne vrste v gozdu

Spletni portal Invazivke

Javni podatki Naročanje Seznam tujerodnih vrst Strokovnjaki Statistika najdb    Prijava Registracija
Dvoprogasti krasnik
Agrilus bilineatus
Žuželke


dvoprogasti krasnik


larva in rovi pod lubjem


odrasla žuželka na listu

SEZNAMI:        

IZVOR: Severna Amerika

PRVI PODATEK: še ni podatkov o pojavljanju v Sloveniji

POTI VNOSA: trgovina z gostiteljskimi rastlinami in lesom

SOSEDNJE DRŽAVE: v sosednjih državah ni prisoten

OBDOBJE ZAZNAVNOSTI: vse leto

OBDOBJE AKTIVNOSTI: april–september

OPIS: Odrasli hrošči dvoprogastega krasnika (5–13 mm) so kovinsko modre barve z dvema tankima, svetlima progama na hrbtni strani telesa. Življenjski cikel traja 1 do 2 leti. Ličinke so bele do rjave z dvema trnoma na koncu zadka in v zadnji fazi razvoja dosežejo velikost 18–24 mm. Ličinke oblikujejo rove pod lubjem. Rovi so sprva ozki in postanejo širši pri kasnejših stadijih ličinke. Izhodne odprtine so široke 5 mm in v obliki črke “D”.

HABITAT: Gostiteljske rastline so kostanji (Castanea spp.) in hrasti (Quercus spp.). Pojavlja se v gozdovih in v urbanih območjih.

STATUS: Dvoprogasti krasnik v Sloveniji še ni bil najden. Najbližje nam so ga našli na dveh območjih v Turčiji.

VPLIV: V Severni Ameriki je praviloma sekundarni škodljivec, saj se naseli predvsem na drevesa, ki so že oslabljena zaradi različih stresnih dejavnikov (npr. suša, snegolom, poškodbe zaradi toče, spomladanska pozeba itd.). Pojavlja se tudi na drevesih, ki rastejo na območjih, kjer se je drastično spremenila sestava tal, npr. zaradi gradbenih posegov in pa na drevesih, ki so že predhodno okužena z različnimi patogeni (npr. Armilaria spp., Bretziella fagacearum ali Cryphonectria parasitica). Posamezni izbruhi navadno trajajo nekaj let in se umirijo ob ugodnih vremenskih razmerah (običajne količine padavih) in ko se zmanjšajo populacije defoliatorjev.

PODOBNE VRSTE: Odrasli hrošči dvoprogastega krasnika so po obliki podobni drugim vrstam krasnikov (hrastovemu krasniku (Agrilus biguttatus), topolovemu krasniku (Agrilus ater), le da imajo ti edini na hrbtni strani telesa dve tanki svetli progi. Na istih gostiteljskih rastlinah so ličinkam dvoprogastega krasnika zelo podobne ličinke drugih vrst krasnikov, npr. hrastovega krasnika (A. biguttatus).

 
Pogoji uporabe Piškotki Statistika obiskov ISSN 2536-2720 Skrbnik strani Projektna stran Povezave