logo_projekt

Osveščanje, usposabljanje in ukrepanje
za invazivne tujerodne vrste v gozdu

Spletni portal Invazivke

Javni podatki Naročanje Seznam tujerodnih vrst Strokovnjaki Statistika najdb    Prijava Registracija
Kostanjev rak
Cryphonectria parasitica
Glive


kostanjev rak


podgobje glive v skorji


trosišča glive na skorji

SEZNAMI:        

IZVOR: Daljni vzhod, Kitajska in Japonska

PRVI PODATEK: 1950

POTI VNOSA: človek s sadikami in lesom, žuželke, veter

SOSEDNJE DRŽAVE: IT, AT, HU, HR

OBDOBJE ZAZNAVNOSTI: celo leto

OPIS: Bolezen obstaja v dveh oblikah: virulentni (tipični) in hipovirulentni (neškodljivi za drevo), ki je posledica okužbe glive z virusi. Virulentna oblika napreduje hitro in drevo odmre. Najprej se spremeni barva skorje, ki potemni ali postane oranžna. Če skorjo odstranimo, opazimo podgobje glive v obliki drobnih pahljačic. Na skorji so kot bucikina glavica velika oranžna do opekasto rdeča trosišča. Hipovirulentna oblika povzroča le drobno razpokanost skorje in rahlo hipertrofijo veje ali debla.

HABITAT: Skorja pravega kostanja (Castanea sativa) in hrastov, če ti rastejo v sestojih z okuženim kostanjem.

STATUS: Bolezen je razširjena v celotnem območju razširjenosti pravega kostanja pri nas, vendar v različni jakosti. Kjer je hipovirulenca pogosta, je vpliv bolezni manjši.

VPLIV: Kostanjev rak je zmanjšal pogostnost pravega kostanja v naših gozdovih, vendar je pojav hipovirulence omogočil njegov obstoj. S sečnjo virulentnih oblik bolezni in s pospeševanjem hipovirulentnih oblik lahko zmanjšujemo pojav bolezni in zagotavljamo preživetje pravega kostanja.

PODOBNE VRSTE: Leta 2016 se je pri nas pojavila bolezen rjavenje plodov pravega kostanja, ki jo povzroča gliva Gnomoniopsis smithogilvyi. Ta povzroča tudi odmiranje skorje pravega kostanja, njena trosišča na skorji so siva in trosi smetanasti, ne oranžni in napredovanje bolezni je počasnejše kot pri kostanjevem raku.

Podobne vrste

•  Rjavenje plodov kostanja
Gnomoniopsis smithogilvyi

Znaki: odmiranje skorje, trosišča kremne barve

 
Pogoji uporabe Piškotki Statistika obiskov ISSN 2536-2720 Skrbnik strani Projektna stran Povezave