logo_projekt

Osveščanje, usposabljanje in ukrepanje
za invazivne tujerodne vrste v gozdu

Spletni portal Invazivke

Javni podatki Naročanje Seznam tujerodnih vrst Strokovnjaki Statistika najdb    Prijava Registracija
Plodova vinska mušica
Drosophila suzukii
Žuželke


odrasli osebek


bele ličinke v plodu

SEZNAMI:        

IZVOR: Jugovzhodna Azija

PRVI PODATEK: 2010

POTI VNOSA: mednarodna trgovina z gostiteljskim rastlinskim materialom

SOSEDNJE DRŽAVE: AT, HU, IT, HR

OBDOBJE ZAZNAVNOSTI: spomladi

OBDOBJE AKTIVNOSTI: spomladi

OPIS: Plodova vinska mušiča je velika od 2 do 3,5 mm. Je rumene do rjave barve s temnimi prečnimi progami na zadku in rdečkastimi očmi. Pri samcih lahko na koncu vsakega krila opazimo temno pego in progo na prvem in drugem členku stopalca. Razvojni krog lahko poteka nekaj tednov, lahko pa tudi več mesecev. Mušica ima lahko od 3 do 15 generacij na leto. Razvoj se prične tako, da samice napadejo plodove rastlin in v zrele sadeže s pomočjo leglice odložijo jajčeca. S časom tkivo sadeža postane mehko. Ličinke se lahko tekom razvoja, preselijo tudi v drug sadež. Odrasli osebki lahko živijo do 300 dni.

HABITAT: Pojavlja se na različnih vrstah rastlin, ki imajo plodove. V gozdovih so glavni zabeleženi gostitelji navadna borovnica (Vaccinium spp.), robida (Rubus spp.) in divja češnja (Prunus avium).

VPLIV: Povzroča poškodbe povrhnjice plodov, ki pogosto postanejo plesnivi in gnili. Velik pomen ima predvsem v kmetijstvu, kjer lahko uničuje pridelke v sadovnjakih (češnje, breskve) in vinogradih. Gozdne rastline lahko prav tako predstavljajo vir hrane za vinsko mušico in nudijo zatočišče ob neugodnih okoljskih razmerah.

PODOBNE VRSTE: Plodovo vinsko mušico lahko zamenjamo z drugimi vrstami vinskih mušic. Zanesljivo razlikovanje je možno samo s pomočjo molekularnih analiz.

 
Pogoji uporabe Piškotki Statistika obiskov ISSN 2536-2720 Skrbnik strani Projektna stran Povezave