logo_projekt

Osveščanje, usposabljanje in ukrepanje
za invazivne tujerodne vrste v gozdu

Spletni portal Invazivke

Javni podatki Naročanje Seznam tujerodnih vrst Strokovnjaki Statistika najdb    Prijava Registracija
Osip iglic zelenega bora
Meloderma desmazierii
Glive


histeroteciji glive Meloderma desmazierii

SEZNAMI:        

IZVOR: Severna Amerika

OPIS: Gliva je verjetno endofit v živih iglicah, povzroča odmiranje oslabelih iglic in ni zelo virulentna. Trosišča oblikuje na odmrlih iglicah. Trosišča so črna, podolgovata, eliptična, obdaja jih ozek svetel kolobar (histerotecij). Najpogosteje jo najdemo na tistih iglicah, ki so v šopih še pritrjene na vejico, v opadu redko oblikuje trosišča. Spomladi do jeseni askospore okužijo mlade iglice, kjer se najprej pojavijo rumene pege, ki kasneje porjavijo in dajejo zelo okuženim drevesom rdečkast videz. Trosišča se razvijejo na odmrlih delih iglic naslednjo pomlad in dozorijo od maja do junija.

HABITAT: Zeleni bor (Pinus Strobus) in drugi petigličasti bori.

STATUS: Redka, pri nas ne povzroča opaznih poškodb borov.

VPLIV: Na Češkem in v Nemčiji poročajo o obsežnem sušenju zelenega bora zaradi glive M. desmazieri, zato jo v gospodarskih gozdovih zatirajo s sanitarnim posekom. Bolezen lahko povzroča obsežno sušenje iglic, zaradi česar odmirajo vejice in celotna drevesa. Osip iglic zelenega bora je največji v predelih z vlažnim zrakom, v dolinah in ob potokih. Okužuje mlade in tudi starejše borovce, a so mlajše rastline za bolezen bolj dovzetne. Osip iglic zelenega bora je pomembna bolezen v drevesnicah, medtem ko v gozdu njen vpliv ni tako izrazit.

PODOBNE VRSTE: Lophodermium spp., rumeni borov osip (Cyclaneusma minus), rdeča pegavost borovih iglic (Dothistroma pini in D. septosporum), rjavenje borovih iglic (Lecanosticta acicola), sušica najmlajših borovih poganjkov (Diplodia pinea) in Sclerophoma pityophila. Vse naštete bolezni lahko ločimo po tipu trosišč in mikroskopskih značilnostih.

Podobne vrste

•  Osip iglic
Lophodermium

Znaki: histeroteciji in ločitvene cone na iglicah

 

•  Rumeni borov osip
Cyclaneusma minus

Znaki: rumeni apoteciji na odmrli iglici

 

•  Rdeča pegavost borovih iglic
Dothistroma pini, D. septosporum

Znaki: Rdeče pege na iglicah, ki obkrožijo iglice. Iglice se sušijo od vrha navzdol in postanejo svetlorjave z izrazitimi rdečkastimi obročki.

 

•  Rjavenje borovih iglic
Lecanosticta acicola

Znaki: rjave pege

 

•  Sušica najmlajših borovih poganjkov
Diplodia pinea

Znaki: iglice vršiščkov so krajše, piknidiji so črni, okrogli

 
Pogoji uporabe Piškotki Statistika obiskov ISSN 2536-2720 Skrbnik strani Projektna stran Povezave