logo_projekt

Osveščanje, usposabljanje in ukrepanje
za invazivne tujerodne vrste v gozdu

Spletni portal Invazivke

Javni podatki Naročanje Seznam tujerodnih vrst Strokovnjaki Statistika najdb    Prijava Registracija
Sajasti osip duglazije
Nothophaeocryptopus gaeumannii
Glive


Sajasti osip duglazije je pri nekaterih drevesih povzročila močno poškodovanost krošenj


Preden okužene iglice odpadejo, se obarvajo v značilno rdečkastorjav barvni odtenek.


Na spodnji strani okuženih iglic je večje število trosišč, kar povzroča sajast videz iglice.

SEZNAMI:        

IZVOR: Severna Amerika

PRVI PODATEK: 1952

OBDOBJE ZAZNAVNOSTI: celo leto

OPIS: Sajasti osip duglazije je bolezen, ki jo povzroča gliva Nothophaeocryptus gaeumannii. Na spodnji strani iglic skozi listne reže prodrejo majhna črna trosišča (psevdoteciji). V maju ali juniju v njih dozorijo askospore, ki se z vetrom in dežnimi kapljicami razširjajo in okužujejo iglice tekočega leta. Gliva se razrašča v notranjosti iglice, skozi listne reže pa naslednjo pomlad prodrejo novi psevdoteciji. Ker so listne reže zapolnjene z glivnim tkivom, je prevodnost listnih rež motena in posledično je zmanjšana primarna produkcija. Za razvoj in obseg bolezni so pomembne mile zime, vlažne pomladi in zgodnja poletja ter gostota dreves duglazije.

HABITAT: navadna ameriška duglazija (Pseudotsuga menziesii)

STATUS: Sajasti osip duglazije je v Sloveniji pogosta bolezen.

VPLIV: V Severni Ameriki sajasti osip duglazije povzroča ekonomske izgube pri donosu sestojev duglazije, in sicer lahko bolezen povzroči manjšo višinsko (do 25 %) in debelinsko (do 35 %) rast dreves, kar se odraža v celo do 52 % manjšem prirastku lesa. Tak les je tudi gostejši. Bolezen sicer najbolj prizadene mlada drevesa, ki lahko zaradi ponavljajočih se okužb tudi propadejo. V Evropi sajasti osip duglazije za zdaj ni pomembna bolezen, vendar lahko spremenjene podnebne razmere (toplejše in predvsem bolj vlažne pomladi) ali sadnja na neprimernih rastiščih vplivajo na večjo pogostost in intenzivnost bolezni tudi v evropskem prostoru.

PODOBNE VRSTE: Rdeči osip duglazije (Rhabdocline pseudotsugae), črna plesen (Stomiopeltis pinastri), Zasmidium pseudotsugae. Osip in razbarvanje iglic povzročajo tudi ličinke storževe listonožke (Leptoglossus occidentalis), duglazijeva hržica (Contarinia spp.), uši in posredno tudi glive, ki so v koreninskem sistemu (npr. Armillaria spp., Heterobasidion spp.). Poškodbe, ki so podobne sajastemu osipu duglazije, lahko nastanejo tudi kot posledica abiotskih poškodb (npr. pomanjkanje hranil, mraz).

Podobne vrste

•  Rdeči osip duglazije
Rhabdocline pseudotsugae

Znaki: rdeče rjave pege, rumeno rjavi apoteciji podolgovate oblike

 

•  Storževa listonožka
Leptoglossus occidentalis

Znaki: rumene pege na iglicah

 

•  Duglazijeva hržica
Contarinia pseudotsugae

Znaki: rdečkasto rjave do temno rjave iglice

 
Pogoji uporabe Piškotki Statistika obiskov ISSN 2536-2720 Skrbnik strani Projektna stran Povezave