logo_projekt

Osveščanje, usposabljanje in ukrepanje
za invazivne tujerodne vrste v gozdu

Spletni portal Invazivke

Javni podatki Naročanje Seznam tujerodnih vrst Strokovnjaki Statistika najdb    Prijava Registracija
Vznožna trohnoba iglavcev
Phaeolus schweinitzii
Glive


mlad in star zeleni bor sta odmrla


mladi trosnjak žoltorobega rjavopora


rjava, prizmatična trohnoba lesa, na čelu debla so trosnjaki

SEZNAMI:        

IZVOR: Severna Amerika in Evrazija

OBDOBJE ZAZNAVNOSTI: maj do oktober

OPIS: Trosnjaki lijakaste oblike pogosto rastejo na tleh od maja do oktobra, vendar so vedno povezani s koreninami okuženega drevesa, poleg tega pa se pojavijo na panjih posekanih dreves, na izruvanih koreninah, ob dnišču odmrlih dreves in na deblih, ki so ostala kot sečni ostanki v gozdu. Na pokončni podlagi so trosnjaki pogosto v skupinah. Okužen les korenin in jedrovine debla najprej postane rumen, nato rjavordeč ali rdeč (obarvanje je različno pri različnih gostiteljih). Pozneje les potemni, postane rjav in vzdolžno razpoka po strženovih trakovih, radialno pa po branikah. Razpada v prizmatične koščke, med katerimi so včasih bele plasti podgobja, in se ob dotiku drobi v prah.

HABITAT: Iglavci, zlasti bori (Pinus spp., še posebej občutljiv je zeleni bor (P. strobus) zunaj svojega naravnega areala), smreke (Picea spp.), duglazija (Pseudotsuga menziesii) in macesni (Larix spp.). Redko kuži listavce.

STATUS: Splošno razširjena vendar ni pogosta (predvsem nasadi tujerodnih iglavcev).

VPLIV: Bolezen povzroča rjavo trohnobo lesa korenin in spodnjega dela debla do višine nekaj metrov. Čeprav je v Sloveniji splošno razširjena, so škode na domorodnih iglavcih majhne. Drugače je pri nekaterih tujerodnih iglavcih, kjer je v najstarejših sestojih zelenega bora izjemno škodljiva in povzroča odmiranje starih in mladih dreves (npr. v nasadu Mlake v Beli krajini). Verjetno je škodljivost v tem primeru tudi posledica ekoloških razmer – težkih tal in obilice vlage v tleh. V sestojih, kjer je množična prisotnost žoltorobega rjavopora, gozda ni smiselno obnavljati z isto, občutljivo drevesno vrsto.

PODOBNE VRSTE: Brez trosnjakov glive bolezni ne moremo z gotovostjo določiti na terenu. Enaka znamenja (odmiranje, centralno trohnobo korenin in debel) lahko povzročijo tudi mraznice (Armillaria spp., predvsem črnomekinasta mraznica – A. ostoyae), ki pa pod skorjo oblikujejo micelijske pahljače in rizomorfe (črne hifne niti s premerom 1 mm ali več), ki se razraščajo tudi v okuženem lesu ali v votlini izvotljenega drevesa. Pogosto sta v odmrlem drevesu prisotni obe parazitski glivi (mraznica in žoltorobi rjavopor). Mladje in odrasla drevesa odmirajo v sestoju posamično, ne v obsežnih infekcijskih jedrih, kot jih povzročajo mraznice.

Podobne vrste

•  Črnomekinasta mraznica
Armillaria ostoyae

Znaki: micelijske pahljačice in rizomorfi pod skorjo

 
Pogoji uporabe Piškotki Statistika obiskov ISSN 2536-2720 Skrbnik strani Projektna stran Povezave