logo_projekt

Osveščanje, usposabljanje in ukrepanje
za invazivne tujerodne vrste v gozdu

Spletni portal Invazivke

Javni podatki Naročanje Seznam tujerodnih vrst Strokovnjaki Statistika najdb    Prijava Registracija
Rjava pegavost bukovih listov
Petrakia liobae
Glive


rjava pegavost


nekrotične pege


trosišča

SEZNAMI:        

IZVOR: Evropa

PRVI PODATEK: 2018

SOSEDNJE DRŽAVE: AT,IT

OBDOBJE ZAZNAVNOSTI: maj do oktober

OPIS: Rjavo pegavost bukovih listov povzroča gliva Petrakia liobae. Spomladi, do konca maja, mlade bukove liste okužijo askospore, ki se sproščajo iz spolnih trosišč na odpadlem bukovem listju iz prejšnjega leta. Čez poletje in jesen se gliva širi in okužuje listje z nespolnimi trosi. Gliva povzroči močnejše okužbe v bolj vlažnih razmerah. V večjem obsegu se pojavi po poznem zimskem mrazu. Pojavlja se tudi v gorskem pasu (800–1500) m. Na razširjanje bolezni verjetno vplivajo tudi podnebne spremembe. Glivo lahko določimo le z mikromorfološkim pregledom in z molekularnimi tehnikami.

HABITAT: bukev (Fagus spp.)

STATUS: Razširjena po vsej Sloveniji, ob vodotokih in mikrorastiščih z visoko relativno zračno vlažnostjo.

VPLIV: Rjava pegavost bukovih listov povzroča rjavenje in prezgodnje odpadanje bukovih listov. Bolezen vpliva na vitalnost, pomlajevanje, zlasti v senci in na lokacijah z visoko zračno vlažnostjo. Daljša spomladanska deževna obdobja povečujejo jakost okužbe. V sestojih z manj vlage in z malo podrasti je bolezen redkejša oz. je ni. Intenzivnost okužb listov se zmanjšuje z oddaljenostjo od tal.

PODOBNE VRSTE: Rjavenje bukovih listov (Apiognomonia errabunda) se navadno pojavi kot posledica poznega spomladanskega mraza ali kot posledica delovanja male bukove hržice (Hartigiola annulipes). Podobne simptome lahko povzroči ličinka bukovega rilčarja skakača (Orchestes fagi), katere rovi potekajo od glavne listne žile do listnega roba.

Podobne vrste

•  Rjavenje bukovih listov
Apiognomonia errabunda

Znaki: rjave pege, nepravilne oblike

 

•  Kostanjeva listna pegavost
Mycosphaerella punctiformis

Znaki: drobne, rjave pege, nepravilne oblike

 
Pogoji uporabe Piškotki Statistika obiskov ISSN 2536-2720 Skrbnik strani Projektna stran Povezave