logo_projekt

Osveščanje, usposabljanje in ukrepanje
za invazivne tujerodne vrste v gozdu

Spletni portal Invazivke

Javni podatki Naročanje Seznam tujerodnih vrst Strokovnjaki Statistika najdb    Prijava Registracija
Sahalinski jelov ličar
Polygraphus proximus
Žuželke


odrasel osebek


močno izcejanje smole na deblu

SEZNAMI:        

IZVOR: Vzhodna Azija (Koreja, Japonska, Kitajska)

PRVI PODATEK: še ni podatkov o pojavljanju v Sloveniji

POTI VNOSA: mednarodna trgovina z gostiteljskimi rastlinami in lesom, lubjem ter izdelki iz lesa

SOSEDNJE DRŽAVE: -

OBDOBJE ZAZNAVNOSTI: celo leto

OBDOBJE AKTIVNOSTI: spomladi in pozno poleti

OPIS: Odrasli osebki so veliki od 2,5 mm do 3,5 mm in so temno rjave do črne barve. Samice v ličju izolbejo materinske rove, in vanje izležejo jajčeca. Rovni sistemi so v skorji in potekajo prečno na deblo. Ličinke vrtajo svoje rove, in se na koncu njih zabubijo v bubilnicah, ki so v lesu tik pod skorjo. Razvoj od ličinke do odraslega osebka traja 50 dni, na leto pa se lahko razvijeta dve generaciji. Vrsta je zelo prilagojena na nizke temperature in ima velik razmnoževalni potencial. Napadi povzročijo obilno smolenje na deblu in spreminjanje barve krošenj.

HABITAT: Pojavlja se v iglastih gozdovih, predvsem na jelkah (Abies spp.), vendar je lahko prisotna tudi na drugih vrstah iglavcev.

STATUS: Vrsta v Sloveniji ni prisotna. Pričakovali bi jo predvsem v iglastih gozdov, kjer prevladuje jelka.

VPLIV: Jelovi sestoji predstavljajo pomembno lesnoproizvodno funkcijo in so lahko tudi pomembni gradniki gozdne krajine. Napadi sahalinskega jelova ličarja pa pogosto povzročijo propad jelovih sestoj, saj se vrsta velikokrat pojavlja tudi v večjih gradacijah. Poleg tega hrošči prenašajo tudi patogene glive, ki povzročajo nekrozo skorje in modrikasto obarvanje lesa.

PODOBNE VRSTE: Sahalinskega jelovega ličarja lahko zamenjamo z drugimi vrstami iz rodu Polygraphus, ki so si med seboj zelo podobni.

 
Pogoji uporabe Piškotki Statistika obiskov ISSN 2536-2720 Skrbnik strani Projektna stran Povezave