logo_projekt

Osveščanje, usposabljanje in ukrepanje
za invazivne tujerodne vrste v gozdu

Spletni portal Invazivke

Javni podatki Naročanje Seznam tujerodnih vrst Strokovnjaki Statistika najdb    Prijava Registracija
Navadni davilec
Celastrus orbiculatus
Rastline


listi in plodovi


listi


deblo, skorja

SEZNAMI:        

IZVOR: V Azija

PRVI PODATEK: 2022

POTI VNOSA: Okrasna rastlina

SOSEDNJE DRŽAVE: AT

OBDOBJE ZAZNAVNOSTI: 5, 6, 7, 8, 9

OBDOBJE AKTIVNOSTI: 5, 6, 7, 8

OPIS: Listopadna, olesenela ovijalka ali grm, ki zraste do 12 m visoko. Veje so gole, sivo rjave ali rjave, z redkimi in neopaznimi lenticelami. Velikost listov zelo variira (v povprečju 5–12 cm dolgi, 3–8 cm široki), so široko ovalni ali pravokotno-eliptični ali ovalno podolgovati. Zgoraj so goli, spodaj z redkimi dlačicami na žilah. Socvetje je obstransko pakobulasto in običajno vsebuje 3–7 cvetov, ki so majhni, zelenkasto rumeni in običajno postanejo enospolni, posledično pa rastline dvodomne. Plodovi so široki 8–13 mm, nepravilne okrogle oblike, (svetlo) rumeni s 3–6 semeni, ki so rdečkasto rjava oz. oranžnordeča.

HABITAT: Vrsta znotraj svojega naravnega območja razširjenosti raste v mešanih gozdovih, na gozdnih robovih in v goščavah na travnatih pobočjih na nadmorski višini med 400 in 2200 m. V ZDA raste v zelo širokem spektru habitatov, od peščenih sipin in odprtih polj do vlažnih in suhih gozdov, starih gozdov in gozdnih vrzelih, ki nastanejo kot posledica vetrolomov. Tudi na opuščenih poljih, ponovno pogozdenih kmetijskih površinah, v naseljih in ob cestah. V Evropi se večinoma nahaja v/blizu urbanih območjih, zato še ni jasno, v katerih habitatih EU se bo vrsta ustalila. Najverjetnejša območja za naselitev so gozdni habitati na vlažnih, rodovitnih, nevtralnih tleh kot sta HT 91E0 ali 91F0.

STATUS: Lokalno omejena populacija v Sloveniji zaznana leta 2022.

VPLIV: Vrsta proizvaja ogromno plodov in ima visoko sposobnost preživetja cvetnega prahu in semen. Širi se lahko tudi vegetativno s pomočjo podzemnih koreninskih poganjkov, ki tvorijo nova stebla, in z nadzemnimi stoloni. Pri razširjanju semen na daljše razdalje imajo lahko veliko vlogo škorci. Je invazivna vrsta z visoko stopnjo tveganja, predvsem zaradi škodljivih interakcij z avtohtonimi ali redkimi vrstami in ogroženimi ali redkimi habitati. Ker je ovijalka, potrebuje za oporo drevesa, pri čemer povzroči njihove deformacije in zasenčenje ter poveča tveganje za škodo zaradi žleda, vetra in škodljivcev. V gozdnih vrzelih lahko nadvlada drevesno mladje in mu onemogoči rast, saj raste zelo hitro.

PODOBNE VRSTE: Vrsta je zelo podobna ameriškemu davilcu Celastrus scandens. Obe vrsti se gojita zaradi barvnih plodov in je težko razlikovati med njima. Ločimo ju lahko v fazi cvetenja ali plodenja po socvetju, plodovnih kapsulah ali cvetnem prahu. Pri navadnem davilcu je socvetje vedno obstransko pakobulasto, pri moških rastlinah lahko tudi končno pakobulasto, medtem ko ima ameriški davilec le končno pakobulasto socvetje. Plodovne kapsule so pri navadnem davilcu rumene, pri ameriškem pa oranžne. Cvetni prah je pri navadnem davilcu bel, pri ameriškem pa rumen.

 
Pogoji uporabe Piškotki Statistika obiskov ISSN 2536-2720 Skrbnik strani Projektna stran Povezave