logo_projekt

Osveščanje, usposabljanje in ukrepanje
za invazivne tujerodne vrste v gozdu

Spletni portal Invazivke

Javni podatki Naročanje Seznam tujerodnih vrst Strokovnjaki Statistika najdb    Prijava Registracija
Holandska brestova bolezen
Ophiostoma novo-ulmi
Glive


sušenje vej


rjave branike v lesu

SEZNAMI:        

IZVOR: Daljni vzhod, Kitajska

PRVI PODATEK: po letu 1980

POTI VNOSA: prenašata jo brestova beljavarja

SOSEDNJE DRŽAVE: IT, AT, HU, HR

OBDOBJE ZAZNAVNOSTI: celo leto

OPIS: Gliva povzroča bolezen prevajalnih elementov drevesa (traheomikoza): zaradi zamašitve celic za prevajanje vode najprej venijo listi okuženih vej in se nato posušijo. Gliva se hitro razrašča po lesu in drevo odmre v nekaj letih. Odmiranje navadno pospeši napad brestovih beljavarjev. Njihova na novo izležena generacija hroščkov na svojih telesih in z iztrebki prenese bolezen na zdrava brestova drevesa v okolici. Značilen simptom je rjavo obarvana najmlajša branika (letnica) v lesu vejice.

HABITAT: Ogrožene so vse vrste brestov (Ulmus spp.).

STATUS: Podobno vrsto (Ophiostoma ulmi) so pri nas prepoznali že leta 1928. Povzročila je prvi val odmiranja brestov, druga vrsta, ki zdaj verjetno prevladuje (O. novo-ulmi), pa se je k nam razširila po letu 1980. Povzroča množično odmiranje brestov. Sušijo se odrasla drevesa, mlada pa ne, ker nanje beljavarji ne prenesejo glive. Bolezen se občasno pojavlja po vsej Sloveniji.

VPLIV: Bolezen je močno zmanjšala število brestov v naših gozdovih.

PODOBNE VRSTE: Podobni simptomi se pojavijo pri bolezni z imenom verticilijska uvelost listavcev, ki jo povzročajo glive iz rodu Verticillium (vrsti Verticillium alboatrum in V. dahliae).

Podobne vrste

•  Verticilijska uvelost listavcev
Verticillium sp.

Znaki: sušenje vej, venenje listov

   
Pogoji uporabe Piškotki Statistika obiskov ISSN 2536-2720 Skrbnik strani Projektna stran Povezave