logo_projekt

Osveščanje, usposabljanje in ukrepanje
za invazivne tujerodne vrste v gozdu

Spletni portal Invazivke

Javni podatki Naročanje Seznam tujerodnih vrst Strokovnjaki Statistika najdb    Prijava Registracija
Fitoftore
Phytophthora spp.
Fitoftore


črni izcedki na skorji


odmiranje skorje bukve


pege na listih sleča

SEZNAMI:        

IZVOR: ni znano

PRVI PODATEK: 2003

POTI VNOSA: voda, zemlja, sadike, obutev, prevozna sredstva

SOSEDNJE DRŽAVE: IT, AT, HU, HR

OBDOBJE ZAZNAVNOSTI: celo leto

OBDOBJE AKTIVNOSTI:

OPIS: Rod fitoftor zajema več kot 140 vrst in vse povzročajo različne bolezni rastlin. Med domorodnimi vrstami sta najpogostejši P. citricola in P. cambivora. Predstavnica karantenske vrste je fitoftorna sušica vejic (P. ramorum), ki je bila pri nas prvič odkrita leta 2003. Bolezenska znamenja se kažejo kot sušenje vejic in poganjkov, pojav nekrotičnih peg na listih ali odmiranje skorje dreves z izcedkom, kar povzroča propadanje različnih vrst lesnatih rastlin iz številnih botaničnih družin.

HABITAT: Gostiteljske rastline fitoftorne sušice vejic v gozdu so: hrasti, bukev, navadni kostanj, beli javor, veliki jesen, brogovite, borovnica, macesen.

STATUS: Fitoftorno sušico vejic pogosto prestrežejo pri uvozu okrasnih rastlin. Našli so jo tudi že v parkih, vendar je bila v vseh primerih izkoreninjena.

VPLIV: Fitoftore imajo izjemen vpliv na zdravje gozda. Vedno so vključene v proces hiranja gozdov, kjer je vključenih več škodljivih dejavnikov. Fitoftore predstavljajo kontinuiran stres za rastlino. Ker najprej povzročajo odmiranje drobnih korenin, je sprva njihov obstoj skrit. Šele kasneje ob dodatnih stresnih dejavnikih, se njihovi simptomi izrazijo tudi na deblu kot izcedki in višje na drevesu kot odmiranje vej, v manjših listih in rumenenju listov. Bolezen spodbudijo poplave in suše.

PODOBNE VRSTE: Vse vrste fitoftor povzročajo podobne simptome, na listavcih in iglavcih. Določitev do vrste je možna samo v laboratoriju. Izcedek na skorji je lahko posledica delovanja različnih vrst žuželk, npr. podlubniki, krasniki in kozlički. Razlikovalni znak je prisotnost rovov v skorji in lesu. Poleg rovov iščemo tudi črvino, žagovino, ličinke, odrasle osebke.

Podobne vrste

•  Žuželke, npr. kosmati bukov lubadar, krasniki, kozlički
Insecta, Taphrorychus bicolor, Buprestidae, Cerambycidae

Znaki: rovi v skorji in lesu, črvina, žagovina

       
Pogoji uporabe Piškotki Statistika obiskov ISSN 2536-2720 Skrbnik strani Projektna stran Povezave