logo_projekt

Osveščanje, usposabljanje in ukrepanje
za invazivne tujerodne vrste v gozdu

Spletni portal Invazivke

Javni podatki Naročanje Seznam tujerodnih vrst Strokovnjaki Statistika najdb    Prijava Registracija
Rdečevratni kozliček
Aromia bungii
Žuželke


rdečevratni kozliček


rov in ličinka v lesu


ovalne izhodne odprtine


rdečevratni kozliček

SEZNAMI:        

IZVOR: Vzhodna Azija

PRVI PODATEK: še ni podatkov o pojavljanju v Sloveniji

POTI VNOSA: trgovina z živimi rastlinami in lesom, spontano širjenje

SOSEDNJE DRŽAVE: IT

OBDOBJE ZAZNAVNOSTI: celo leto

OBDOBJE AKTIVNOSTI: 7,8

OPIS: Odrasli osebki so 20–40 mm dolgi bleščeče črni hrošči z rdeče obarvanim vratnim ščitom. Na vsaki strani vratnega ščita izrašča čokat trn. Antene so enako dolge kot telo ali daljše. Ličinka je podolgovata, kremasto bela in ima 3 pare nog. Zraste do 42–52 mm v dolžino in 10 mm v širino. Ličinke se prehranjujejo z lesom, pri čemer v deblu in debelejših vejah nastajajo rovi premera 13 mm x 17–22 mm. Odrasli hrošči izletijo skozi 6–10 x 10–16 mm velike ovalne odprtine v skorji. Je oligofag na listavcih (Prunus spp.). Zaradi poškodb drevo propade. Prezimuje v stadiju ličinke v lesu.

HABITAT: Različni naravni habitati, kmetijske in urbane površine, nasadi, drevesnice. Ličinke najdemo v lesu, hrošče pa v krošnjah, na skorji debla in vej listavcev, predvsem vrst iz rodu Prunus (slive, marelice, breskve ...).

STATUS: Pri nas ga še nismo našli. Tveganje za prvi pojav je na celotnem območju Slovenije.

PODOBNE VRSTE: Moškatni kozliček (Aromia moschata ambrosiaca), ki je enako velik in ima tudi rdeč vratni ščit, vendar je njegovo telo izrazito kovinsko zeleno, pojavlja pa se samo na vrbah (Salix spp.). Ličinke so podobne ličinkam več vrst kozličkov iz različnih rodov.

Podobne vrste

•  Moškatni kozliček
Aromia moschata ambrosiaca

Znaki: pokrovke in zadek kovinsko zelena

 
Pogoji uporabe Piškotki Statistika obiskov ISSN 2536-2720 Skrbnik strani Projektna stran Povezave