logo_projekt

Osveščanje, usposabljanje in ukrepanje
za invazivne tujerodne vrste v gozdu

Spletni portal Invazivke

Javni podatki Naročanje Seznam tujerodnih vrst Strokovnjaki Statistika najdb    Prijava Registracija
Dvojnozobi smrekov lubadar
Ips duplicatus
Žuželke


dvojnozobi smrekov lubadar


rovi v lesu


zobci na koničniku

SEZNAMI:        

IZVOR: Severna Evropa in Azija

PRVI PODATEK: 2020

POTI VNOSA: širi se sam z letenjem, trgovina z ratlinskim materialom, hlodovino, lesnimi sekanci

SOSEDNJE DRŽAVE: AT, HU, HR

OBDOBJE ZAZNAVNOSTI: vse leto

OBDOBJE AKTIVNOSTI: april–julij

OPIS: Odrasli hrošči so temno rjavi s štirimi zobci na vsaki strani koničnika. Površina telesa je bleščeča in zelo dlakava. Dolgi so od 2,6 do 4,3 mm in 2,3 do 2,5 krat daljši kot široki. Jajčeca so belkasto siva, ovalna in v dolžino merijo 0,7 mm. Ličinke so bele, upognjene v obliki črke C in brez nog, buba je bela in enake velikosti kot odrasli osebki. Osebki so prilagojeni na nizke temperature in kratko vegetacijsko dobo gostiteljskih dreves. Po navadi se razvije ena generacija hroščev letno, na jugu areala pa tudi dve ali celo tri. Prezimujejo v listnem opadu ali pa v skorji gostiteljev. V normalnih razmerah hrošči napadejo stoječe odraslo drevje in oslabelo zaradi suše ali bolezni.

HABITAT: Glavni gostitelj je navadna smreka (Picea abies), napada pa tudi druge vrste smreke (Picea spp.), bore (Pinus spp.) in macesne (Larix spp.). Izjemoma napada tudi jelko (Abies spp.), duglazijo (Pseudotsuga spp.) in brin (Juniperus spp.)

STATUS: Pogostnost vrste v Sloveniji se trenutno spremlja. Pričakujemo jo v smrekovih sestojih v starosti 40 do 70 let.

VPLIV: Navadna smreka je pomembna drevesna vrsta v gospodarskih gozdovih. Dvojnozobi smrekov lubadar lahko povzroči propad stoječih smrek in drugih iglavcev. Pogosto se pojavlja skupaj z osmerozobim smrekovim lubadarjem (I. typographus). Podlubnik je tudi vektor gliv, ki povzročajo modrikasto obarvanje lesa in bolezni drevja. Zlasti problematičen je kot vektor fitopatogene glive Ceratocystis polonica.

PODOBNE VRSTE: Ips typographus, Pityogenes chalcographus, Ips amitinus

 
Pogoji uporabe Piškotki Statistika obiskov ISSN 2536-2720 Skrbnik strani Projektna stran Povezave