logo_projekt

Osveščanje, usposabljanje in ukrepanje
za invazivne tujerodne vrste v gozdu

Spletni portal Invazivke

Javni podatki Naročanje Seznam tujerodnih vrst Strokovnjaki Statistika najdb    Prijava Registracija
Lipov listni zavrtač
Phyllonorycter issikii
Žuželke


lipov listni zavrtač


kamrica z ličinko


izžrtine na zgornji listni ploskvi

SEZNAMI:        

IZVOR: Vzhodna Azija

PRVI PODATEK: 2006

POTI VNOSA: na krajše razdalje z letenjem, na daljše razdalje z napadenim rastlinskim materialom

SOSEDNJE DRŽAVE: IT, AT, HU, HR

OBDOBJE ZAZNAVNOSTI: maj–oktober

OBDOBJE AKTIVNOSTI: junij–avgust

OPIS: Je majhen metulj, odrasel osebek čez razpon kril meri od 7 do 7,5 mm. Barva kril sezonsko variira. Ima dve generaciji letno: metulji prve generacije letajo od konca junija do sredine julija, metulji druge generacije pa od konca julija do konca avgusta. Prezimijo bube in odrasli metuljčki. Gosenice oblikujejo relativno velike izžrtnine (mine) na lipovih listih.

HABITAT: Rastline iz redov Malvales in Fagales. V Evropi so gostitelji Tilia cordata, T. platyphyllos, T. tomentosa, njihovi hibridi in tujerodne vrste lip.

STATUS: Prisoten je po celotni Sloveniji.

VPLIV: Napadene lipe niso ogrožene, saj lipov listni zavrtač ne vpliva na njihovo rast in vitalnost. Mine na listih ne povročajo sušenja listov ali večjih sprememb barve. Lahko predstavljajo estetsko nevarnost za številne vrste lip, ki jih uporabljajo v okrasne namene.

PODOBNE VRSTE: Odrasli osebki so zelo podobni drugim vrstam iz rodu Phyllonorycter.

 
Pogoji uporabe Piškotki Statistika obiskov ISSN 2536-2720 Skrbnik strani Projektna stran Povezave