logo_projekt

Osveščanje, usposabljanje in ukrepanje
za invazivne tujerodne vrste v gozdu

Spletni portal Invazivke

Javni podatki Naročanje Seznam tujerodnih vrst Strokovnjaki Statistika najdb    Prijava Registracija
Veliki pajesen
Ailanthus altissima
Rastline


drevo


plodovi


žlezni zobci na bazi lističev


veliki pajesen

SEZNAMI:        

IZVOR: Vzhodna Azija

PRVI PODATEK: 1850

POTI VNOSA: okrasna rastlina, sajenje v gozdu

SOSEDNJE DRŽAVE: IT, AT, HU, HR

OBDOBJE ZAZNAVNOSTI: celo leto

OBDOBJE AKTIVNOSTI: 5,6

OPIS: Listopadno drevo z debelimi vejami. Skorja je gladka in sivkasta. Listi so premenjalno razvrščeni, dolgi več decimetrov, goli, pernato sestavljeni s kratkopecljatimi širokosuličastimi lističi, ki so pri dnu prisekani do srčasti. Listno vreteno in mladi poganjki imajo močan, neprijeten vonj. Vrsta je dvodomna. Socvetja so velika, gosta in pokončna. Na ženskih rastlinah se razvijejo nekaj cm dolgi krilati oreški širokosuličaste oblike s semenom v sredini, ki postopno odpadajo do naslednje pomladi.

HABITAT: Pogosto sajeno okrasno drevo, ki se invazivno širi po suhih ruderalnih rastiščih in kot pionirska vrsta na zaraščajočih opuščenih suhih travnikih, tudi v skalnih razpokah.

STATUS: Pogost v nižinskih in gričevnatih predelih, predvsem v osrednjem in zahodnem delu Slovenije. Velika težava je v urbanem okolju, saj lahko kali v vsaki razpoki.

PODOBNE VRSTE: Domorodni veliki jesen (Fraxinus excelsior) ter tujerodna črni oreh (Juglans nigra) in octovec (Rhus typhina) na bazi lističev nimajo žleznih zobcev. Octovec ima nazobčane, gostodlakave lističe in pokončno socvetje.

Podobne vrste

•  Črni oreh
Juglans nigra

Znaki: na bazi lističev ni žleznih zobcev, listi nimajo posebnega vonja

 

•  Octovec
Rhus typhina

Znaki: a) nazobčani, gostodlakavi lističi; b) rdeče, latasto socvetje

 

•  Veliki jesen
Fraxinus excelsior

Znaki: a) na bazi lističev ni žleznih zobcev, listi nimajo posebnega vonja; b) seme je v zgornji polovici krilca

 
Pogoji uporabe Piškotki Statistika obiskov ISSN 2536-2720 Skrbnik strani Projektna stran Povezave