logo_projekt

Osveščanje, usposabljanje in ukrepanje
za invazivne tujerodne vrste v gozdu

Spletni portal Invazivke

Javni podatki Naročanje Seznam tujerodnih vrst Strokovnjaki Statistika najdb    Prijava Registracija
Bambusi
Phyllostachys sp.
Rastline


sestoj


suličasti listi


kolenčasto steblo


bambusi

SEZNAMI:        

IZVOR: Azija (Kitajska)

PRVI PODATEK: 1950

POTI VNOSA: okrasna rastlina

SOSEDNJE DRŽAVE: IT, HU, HR

OBDOBJE ZAZNAVNOSTI: celo leto

OPIS: Bambusi iz rodu Phyllostachys (skupno je namreč bambusov več 10 rodov, s skupno okrog 1000 vrstami) so grmaste do drevesaste zimzelene rastline, z vitkimi stebli. Stebelni členki so razločno enostransko sploščeni. Na kolencih praviloma izraščata po dve stranski veji. Visoke rastline se značilno povešajo v stran. Za določevanje je zelo pomembna zgradba stebelne nožnice, predvsem njenega ustja. List je na bazi zožen, da je videti kot pecelj. Širi se z razraščanjem podzemnih živic, cvetijo le vsakih 65 do 120 let, a za zdaj to pri nas še ni bilo opaženo.

HABITAT: Ob potokih in na robovih gozdov.

STATUS: Pri nas uspeva več gojenih vrst; za zdaj sta bili kot naturalizirani opaženi le dve: črni bambus (P. nigra) in širokolistni bambus (P. bambusoides). Največ ga je v submediteranu, kjer ponekod oblikuje neprehodne sestoje.

PODOBNE VRSTE: Tujerodna, pri nas prav tako invazivna navadna kanela (Arundo donax) ima pri dnu razmeroma široke liste z membranasto listno kožico. Nekoliko podoben je tudi navadni trst (Phragmites australis), ki pa ne zraste višje od 3 m in ima nerazvejano steblo.

Podobne vrste

•  Navadna kanela
Arundo donax

Znaki: a) listi so pri dnu široki z membranasto listno kožico; b) mlada rastlina ni razvejana, pri starejših so stranske veje tesno ob glavnemu steblu

 

•  Navadni trst
Phragmites australis

Znaki: nerazvejano steblo

 
Pogoji uporabe Piškotki Statistika obiskov ISSN 2536-2720 Skrbnik strani Projektna stran Povezave